Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің қорлары туралы
АҚПАРАТ
01.04.2024 жыл 

 

Қор

Қордың атауы Қордың көлемі (сақтау бірлігі) Құжаттардың сипаттамасы
  1 Қазақстан Республикасының Конституциясы 1 Он екінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1993 жылғы 28 қаңтардағы тоғызыншы сессиясында қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының мәтіні.
  2 Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 2486 1991-1995 жылдардағы құжаттары: Жоғарғы Кеңесі Төрағасының ресми сапарлары туралы есептер; Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) Парламентаралық Ассамблеясының, Халықаралық Парламентаралық Одақ жұмыстары туралы құжаттар; Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінде шетел делегацияларын, шетел мемлекеттерінің дипломатиялық өкілдерін қабылдау туралы құжаттар; депутаттық сауалдар бойынша құжаттар; Парламентаралық байланыстар, азаматтар өтініштері бойынша Қазақстан Республикасының министрліктерімен, ведомстволарымен, шетел мемлекеттерінің өкілдіктерімен хаталмасу және т.б.

15.03.1995 – 30.12.1995 аралығындағы Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар Жарлықтары.

1992-1995 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі Төрағасының, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңес Аппараты басшысының, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі Бақылау Палатасы Төрағасының жеке құрам бойынша өкімдері; депутаттардың,  Аппарат және Орталық сайлау комитеті қызметкерлерінің жалақысын аудару бойынша дербес шоттары, келісім-шарт бойынша қызмет ететіндердің жалақысын аудару бойынша дербес шоттары, депутаттардың көмекшілеріне жалақы аудару бойынша дербес шоттары.

1992-1995 жылдары жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

   3 Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы 1275 1988-2015 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы ОСК отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; сайлау нәтижелері туралы ақпараттар; сайлау учаскелерінің саны жөніндегі мәліметтер; депутаттардың, саяси партиялардың тізімдері, үгіттеу баспа материалдары және т.б.

1998-2011 жылдардағы Қазақстан Республикасы Президентін сайлау бойынша құжаттар.

ҚР Парламентінің депутатына кандидаттарды тіркеу жөніндегі облыстық сайлау комиссияларының 1996-1998 жылдардағы қаулылары, ОСК жылғы өкімдері, іссапарлар туралы есептер, жоғарғы мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен хат алысу.

Облысттардың сайлау комиссияларының құрамы және сайлау комиссияларының саны туралы мәліметтер. ҚР Паралментіне епутаттыққа кандидаттар ұсыну, сайлауды және қайта сайлауды ұйымдастыру және өткізу туралы құжаттар.

Шетелдік мемлдекеттердің, халықаралық ұйымдардың және қоғамдық бірлестіктердің бақылаушылармен жұмыс бойынша құжаттар.

Қазақстан Республикасының Президентін сайлау жөніндегі сайлау құжаттарының нысандары мен үлгілерін белгілеу туралы құжаттар.

Депутаттыққа кандидаттардың есеп карточкалары.

1999-2001 жылдардағы азаматтардың өтініштері және және оларға берілген жауаптар.

4 Қазақстан Республикасы Премьер министрінің Кеңсесі (Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппараты) 17788 1994-2010 жылдардағы құжаттар: қаулылар (1994-2007 жылдар), өкімдер, Қазақстан Республикасының Үкімет аппараты отырыстарының хаттамалары және оларға қатысты құжаттар; Қазақстан Республикасы Президенті актілерінің жобаларына сараптамалар; отырыстардың, мәжілістердің, кездесулердің, пресс-конференциялардың  стенограммалары; өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері туралы қаулылардың орындалу барысы туралы құжаттар және т.б.

ҚР Үкіметінің отырыстарының аудио жазбалары 2005-2010 жылдар (магниттік ленталарда)

1994-1996 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтардың көшірмелері, жалақы аудару бойынша дербес шоттар, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке карточкалары.

5 Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты 333 1992-1995 жылдардағы құжаттар: Конституциялық Соттың қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі мен Министрлер Кабинетінің нормативтік құқықтық актілері;

Сот отырыстарының хаттамалары мен қаулылары және оларға қатысты құжаттар, Сотпен қабылданған карарлар, Қазақстан Республикасының Президенті Аппаратымен, Министрлер Кабинетімен, Жоғарғы Кеңесімен Соттың қызметіне қатысты мәселелер бойынша хат алмасулар;

Жылдық бухгалтерлік есептер, штаттық кестелер және оларға қатысты құжаттар; түскен өтініштерді (ұсынымдарды) есепке алу картотекалары; өтініш құжаттарын қарау нәтижелері туралы мәліметтер; судьялардың жеке істері; конституциялық сот өндірісінің істері; ұйымдар мен азаматтардың өтініштері.

Жеке құрам бойынша құжаттар: Сот Төрағасының және Төраға орынбасарының жеке құрам бойынша өкімдері; жалақы аудару бойынша судялардың және Сот Аппараты қызметкерлерінің дербес шоттары; Аппараттың жұмыстан босатылған қызметкерлерінің жеке істері.

6 Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 2792 1992-2007 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Президентінің, Парламентінің, Министрлер Кабинетінің сот қызметі және кадрлық мәселеге қатысты Жарлықтары, қаулылары, өкімдері және басқа да нормативтік актілері; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының (Пленарлық отырыс) және Президиумының (Қадағалау алқасы) құжаттары; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бірінші инстанциясы бойынша қылмыстық және азаматтық істер жөніндегі сот алқасының құжаттары; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Судьяларының республикалық тәртіптік-біліктілік алқасы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кассациялық және қадағалау инстанцияларында қаралған шаруашылық істері жөніндегі сот алқасының құжаттары; Қазақстан Республикасы Президенті Аппаратымен, Қазақстан Республикасы Парламентімен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен, прокуратура органдарымен, Әділет министрлігімен, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігімен, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетімен және басқа да министрліктермен, облыстық соттармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу. Жоғарғы Соттың жұмысы және іс-шаралары туралы жоспарлар; істердің тізімі, қылмыстық, азаматтық және жалпы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Президиумы, Пленумы отырыстарының хаттамалары;

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы тұрақты қызмет ететін Ғылыми-кеңестің хаттамалары; қылмыстық және азаматтық істер және оларға қатысты құжаттар; қылмыстық және азаматтық істер бойынша бақылау және қадағалау өндірістері; 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы бойынша қадағалау өндірістері; Жоғарғы Сот Аппаратының шығын сметалары,  жылдық бухгалтерлік есептер.

7 Қазақстан Республикасының Жоғары төрелік соты 91 1992-1995 жылдардағы құжаттар: Жоғары төрелік соттың қызметіне қатысты Жоғарғы Соттың және Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің қаулылары; Қазақстан Республикасының Министрліктер Кабинетімен және Президент Аппаратымен арбитраждық тәжірибені талдау мәселелері бойынша хат алмасулар; шешімдердің заңдылығын қадағалау бойынша Сот алқасы отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; жұмыс жоспарлары; Соттың және облыстық төрелік соттардың жылдық есептері; Соттың және облыстық төрелік соттар қызметтерінің негізгі бағыты бойынша құжаттар; ТМД елдерінің Төрелік соттарымен қарым-қатынас туралы келісім-шарттар.

 

8 Қазақстан Республикасының  Әділет министрлігі 13480 1992-2010 жылдардағы құжаттар: Әділет министрлігі алқа отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; Министрлік өткізген Сот, нотариалдық, адвокаттық тәжірибені зерттеу және жетілдіру бойынша құжаттар;

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі туралы ереже; Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Парламентімен және Қазақстан Республикасы Үкіметімен хат алмасу; Әділет министрлігінің алқа отырыстарының хаттамалары; жылдық статистикалық есептер; соттардың, әділет басқармаларының қызметін тексеру бойынша құжаттар; нормативтік жобаларға құқықтық сараптама бойынша құжаттар; құқықтық қарым-қатынас туралы келісім-шарттар, келісімдер, конвенциялар; Әділет министрлігінің біліктілік алқасының хаттамалары; орталық аппараттың штаттық кестесі; шығын сметалары және т.б.;

Әділет министрлігінің алқа отырыстарының хаттамалары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Әділет министрлігі орталық аппараты бойынша тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жылдық есептер; әділет жүйесі бойынша жылдық баланстар мен оларға қосымшалар; салық және басқа да бюджетке төлемдер бойынша есептер; сметаларды орындау бойынша қаржы есептері; нормативтік-құқықтық актілер және халықаралық келісім-шарттар жобаларына құқықтық сараптама жасау бойынша құжаттар және т.б.

9 Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы 1719 1991-2008 жалдардағы құжаттар: Бас прокуратураның алқа отырыстарының хаттамалары; жұмыс жоспарлары; прокурорлық қадағалау және қылмыстық-азаматтық сот тәжірибесі бойынша жұмыстарды куәлайтын шолулар, анықтамалар, талдаулар, мәлімдемелер, ақпараттық хаттар; Қазақстан Республикасы Президенті Аппаратымен, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесімен, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетімен прокуратура органдарының қызметіне қатысты мәселелер бойынша хат алмасулар; заң бұзушылықты және оның болуына жол беретін                 себептер мен жағдайларды жою туралы ұсынымдар; заңға қайшы актілерге                                                                      протесттер; мемлекетаралық және ведомствоаралық келісімдер және басқа да құқықтық актілер жобаларына ескертулер, ұсыныстар; облыстық прокуратураларды тексеру бойынша анықтамалар; штаттық кестелер; жылдық баланстар; жылдық жұмыс жоспарлар, қаржылық есептер, шығын сметалары; «Прокуратура органдарының құрметті қызметкері» кеуде белгісімен марапаттау туралы ұсынымдар, мінездемелер және т.б.
10 Қазақстан Республикасының Экономика және сауда министрлігі 2539 1991-2002 жылдардағы құжаттар: негізгі көрсеткіштер; индикативтік жоспарлардың жобалары, Қазақстан Республиканың әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық дамуының болжамдары; экономикалық қарым-қатынас және шетелдік инвестиция бойынша құжаттар; шетел мемлекеттерімен сыртқы экономикалық байланыстар туралы хат алмасулар және т.б.

1997 жылғы қызмет түлерімен айналысу құқығына лицензиялар беру туралы құжаттар;

1991-2002 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, жалақы аудару бойынша дербес шоттар; зейнетақы тағайындау, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілік кластарын бекіту бойынша құжаттар, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

11 «Эйр Қазақстан» жабық акционерлік қоғамы 5420 1996-2007 жылдардағы құжаттар: «Эйр Қазақстан» ЖАО Директорлар кеңесі акционерлері жиналыстарының, Директорлар Кеңесі, Басқармасы отырыстарының хаттамалары.

Конкурстық өндіріс құжаттары.

1997-2007 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, дербес шоттар, міндетті зейнетақы жарналарын аудару бойынша құжаттар, өндірісте болған қайғылы оқиғаларды тергеу актілері, қызметкерлермен жеке еңбек шарттары, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке карточкалары.

12 «Асар» Республикалық партиясы» республикалық қоғамдық бірлестігі

 

825 2003-2006 жылдардағы құжаттар: съезд, конференциялар Саяси және Орталық кеңес отырыстарының хаттамалары мен шешімдері, партия Лидерінің сөйлеген сөздерінің мәтіндері, үндеулері; бастауыш ұйымдар өткізген  конференциялар, дөңгелек үстелдер хаттамалары, облыстық филиалдар мен өкілдіктердің ведомстволармен және қоғамдық ұйымдармен хаталмасулары.

2003-2006 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, есеп айырысу-төлем ведомостері, зейнетақы жарналарын аудару бойынша құжаттар, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері мен жеке карточкалары.

13 Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі агенттігі

 

251 1996-2001 жылдардағы құжаттар: алқа отырыстарының хаттамалары, Агенттіктің негізгі қызметі мәселелері бойынша ұйымдармен, министрліктермен және ведомстволармен хат алмасулар және т.б.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Инвестордың құқығын қорғау туралы Конвенция» жобасын жасау туралы тапсырмалары, ҚР пайдалы қазбаларды барлау және игеруге лицензия алу құқығы үшін инвестициялық бағдарламаларға конкурс өткізу тәртібі туралы ережелер, Төраға бұйрықтары, Қазақстан Республикасының инвестиция жөніндегі мемлекеттік комитетінің контрактілерді дайындау бойынша жұмыс топтарымен өткен мәжілістер хаттамалары, жиынтық статистикалық есептер, депутаттардың сауалдары, басқа да негізгі қызмет бойынша құжаттар.

1996-2001 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, қаулылар, жалақы аудару бойынша дербес шоттар, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

14 Қазақстан Республикасының Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 1304 1992-1996 жылдардағы құжаттар: халықты әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Министрлік туралы ереже, Алқа отырыстарының хаттамалары мен оның шешімдері, Министрліктің негізгі қызмет бойынша бұйрықтары.

Қазақстан Республикасы Президентінің Аппаратымен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен, ведомстволармен, ұйымдармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу.

Жылдық статистикалық есептер, халықты әлеуметтік қорғау жүйесі мекемелері қызметінің барлық бағыты бойынша қаржылық есептер, зейнетақы қоры бюджетін, көлемін және оның бөлінуін орындау бойынша есептер, жұмыс жоспарлары, штаттық кестелер.

Республика бойынша зейнеткерлердің саны және олардың ай сайынғы зейнетақы сомасы, жалғыз басты және аз қамтылған азаматтарға көмек, мүгедектерді протездеу туралы, халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің қызметкерлерін марапаттау туралы құжаттар, дербес зейнеткерлердің жеке істері (1995-1996 жж.).

Жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, жалақы аудару бойынша ведомостер, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

15 Қазақстан Республикасының Сауда министрлігі 85 1992-1994 жылдардағы құжаттар: Министрлер Кабинетіне, Жоғарғы Кеңеске берілетін Министрліктің баяндамалары, ақпараттары, ұсыныстары; Алқа отырыстарының, экспорт және импорт бойынша республиканың сауда ұйымдарының қатысумен өткен кеңейтілген отырыстардың материалдары; мемлекеттік сауданы дамытудың республикалық ғылыми-техникалық бағдарламалары және т.б.

1992-1994 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: Министрліктің және аумақтық әскерилендірілген күзет инспекциясының бұйрықтары; Министрлік қызметкерлеріне жалақы аудару туралы ведомостер.

1985-1992 жылдары жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

1993-1994 жылдарда ҚХР өкілдігі қызметкерлеріне жалақы аудару бойынша ведомостері.

16 Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және сауда министрлігі 122 1991-1997 жылдардағы құжаттар: Министрліктің қаржылық қызметі туралы, шетел мемелекеттерімен өнімдерді экспорттау, импорттау бойынша қарым-қатынас туралы және т.б.

1991-1997 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: Министрліктің және аумақтық әскерилендірілген күзет инспекциясының бұйрықтары; Министрлік қызметкерлеріне жалақы аудару туралы ведомостер, жұмыстан босатылғандардың жеке карточкалары.

1995 жылы ҚХР өкілдігі және Қазақстан Республикасының ҚХР сауда өкілдігі қызметкерлеріне жалақы аудару бойынша ведомостері де бар.

17 Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі 4060 1992-2007 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, Министрліктің Алқа отырыстарының хаттамалары мен қаулылары және оларға қатысты құжаттар; нарықтық құрылымды жетілдіру мәселелері бойынша қаулылардың, нормативтік құқықтық актілердің жобалары; нарықтық қайтақұрылулар мәселелері бойынша республикалық мәжілістердің құжаттары; ауылшаруашылық өнімдерін дайындау және өндіру, тамақ өнеркәсібін дамыту мәселелері бойынша құжаттар; мал шаруашылығын дамыту бойынша жағдайлар мен шаралар туралы хат алмасулар, асыл тұқым ісі, ветеринария бойынша құжаттар; қаржыландыру және капиталды салымдардың жылдық жоспарлары, Қазақстан Республикасы ауылшаруашылық кәсіпорындарының жылдық жиынтық есептері және т.б.

1996-2003 жылдардағы жобалық құжаттамалар (ауыл шаруашылығы саласындағы мынадай жобаларды жүзеге асыру бойынша кешенді құжаттар: «Ирригация және дренажды жақсарту», «Су ресурстарын басқару және жерді қалпына келтіру», «Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы табысын ұлғайту»)

1997-2007 жылдардағы конкурстық құжаттар.

18 Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігі (Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі) 1310 1992-2002 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасының Экология және биоресурстар министрлігінің Алқа отырыстарының, мәжілістерінің хаттамалары; Қазақстан Республикасының Үкіметі, министрліктер және ведомстволармен экология және табиғи ресурстарды қорғау мәселелері бойынша хат алмасулар; сөйлеген сөздердің мәтіндері; шетелдік фирмалардың техникалық көмек көрсетуі бойынша баяндамалар және т.б.

1997-1998 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігінің штаттық кестесі, жылдық бухгалтерлік есептері, инвестициялық жобалар құжаттары, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Премьер–Министрі Кеңсесімен экология және табиғи ресурстар сұрақтары бойынша хат алмасулар;

1999-2002 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, Министрліктің жылдық шығындары мен пайдаларының сметасы, мониторинг жүргізу есептері,  жылдық қаржылық есептері, жылдық статистикалық есептері, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Премьер–Министрі Кеңсесімен табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары бойынша хат алмасулар;

1997-2002 жылдардағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының есептері.

19 Қазақстан Республикасының Көлік құрылысы министрлігі 22 1992-1993 жылдардағы құжаттар: Министрліктің Алқа отырыстарының қаулылары мен хаттамалары; Министрдегі мәжілістердің хаттамалары; автожолдарды салу, эксплуатациялау және қаржыландыру мәселелері бойынша хат алмасу және т.б.
20 Қазақстан Республикасының Байланыс министрлігі 77 1992-1994 жылдардағы құжаттар: Министрліктің алқа отырыстарының қаулылары мен хаттамалары; Министрдегі мәжілістердің хаттамалары; халықаралық қарым-қатынас жоспарларына ұсыныстар және оларды қарау бойынша хат алмасулар; электробайланыс объектілері жобаларына сараптау қорытындылары және т.б.

 

21 Қазақстан Республикасының құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлігі 95 1992-1997 жылдардағы құжаттар: сметалық-келісімдік құжаттамалар; капиталдық құрылыс үшін жер учаскелерін бөлу ісіне қорытындылар; құрылыс, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ендіру және эксперименталды жобалау мәселелері бойынша хат алмасулар және т.б.
22 Қазақстан Республикасының Геология және жер қойнауын қорғау министрлігі 524 1991-1996 жылдардағы құжаттар: техникалық мәжілістердің, пайдалы қазбалар қоры бойынша Орталық комиссияның секция отырыстарының  хаттамалары; геофизикалық жұмыстарын ұйымдастыру, мемлекеттің жер қойнауын қорғау, сыртқы экономикалық байланыс мәселелері бойынша министрліктермен, ведомстволармен хат алмасу және т.б.

1991-1996 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: жеке құрам бойынша бұйрықтар, Министрлік қызметкерлеріне жалақы аудару бойынша карточкалар, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке карточкалары.

23 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 2113

 

1992-2007 жылдардағы құжаттар: Алқа отырыстарының қаулылары және оларға қатысты құжаттар, негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, денсаулық сақтау мәселесі бойынша халықаралық келісімдер;

Халықаралық симпозиумдарға, конференцияларға қатысу, медициналық және арнайы көмек көрсету, ана мен бала денсаулығын қорғау, денсаулық сақтау қызметкерлерін «Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген дәрігері» атағына ұсыну туралы құжаттар және т.б.

24 Қазақстан Республикасының Білім министрлігі 498 1992-1996 жылдардағы құжаттар: Алқа отырыстарының хаттамалары және оларға қатысты құжаттар; ЖОО-на және арнайы оқу ұйымдарына абитуриенттерді қабылдау жоспарлары; оқушыларды кәсіби оқыту және жалпы оқыту мектептерін және мектеп-интернаттардың материалдық базасы туралы есептер, жалпы оқыту мектептері, мектепке дейінгі балабақша мекемелері, педагогикалық қызметкерлер саны мен құрамы туралы есептер; білім саласы қызметкерлерін марапаттау туралы құжаттар және т.б.
25 Қазақстан Республикасының Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі 131 1997-1999 жылдардағы құжаттар: аппараттық мәжілістер хаттамалары,

мәдениет, білім, денсаулық сақтау саласында халықаралық қарым-қатынастар туралы құжаттар, астана ретінде Астана қаласының тұсау кесер рәсімін өткізу туралы, сала қызметкерлерін марапаттау туралы құжаттар;

Қазақстан Республикасы Президентінің «2030 Стратегиясын», халыққа жолдауын насихаттау және жүзеге асыру бойынша ақпараттар, Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық степендиясына конкурс жүргізу туралы, «Болашақ» бағдарламасын жүзеге асыру туралы құжаттар; «Болашақ» бағдарламасы студенттерінің тізімдері және т.б.

26 Қазақстан Республикасының Сыртқы экономикалық байланыстар министрлігі 52 1990-1994 жылдардағы құжаттар: сыртқы экономикалық қызмет және сауда-экономикалық қарым-қатынас бойынша, шетелдік несиелер мен инвестицияны Қазақстан Республикасының салаларына тарту бойынша, еркін экономикалық аймақ туралы жобалар бойынша, құжаттар; Министрдегі аппараттық мәжілістердің хаттамалары және т.б.

1990-1994 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: министрліктің бұйрықтары, қызметкерлерге жалақы аудару бойынша ведомостер.

27 Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі 379 1991-1997 жылдардағы құжаттар: Министрлік Алқа отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; театрлар, кітапханалар, мұражайлар жұмыстары туралы жоғары тұрған органдармен хаталмасу; ТМД және алыс шетелдермен мәдениет байланыстары бойынша құжаттар және т.б.
28 Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы комитеті  (Авторлық және сабақтас құқықтар жөніндегі мемлекеттік агенттік) 8005 1992-2009 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет және жеке құрам

бойынша бұйрықтар; авторлық және сабақтас құқықтар туралы заң жобасы бойынша құжаттар; ТМД және Балтық елдерімен қарым-қатынас туралы құжаттар.

1992-2005 жылдардағы авторлық және сабақтас құқықпен қорғалатын зияткерлік меншік объектілерінің тізімдемесі.

2000-2005 жылдардағы мемлекеттік тіркеу куәліктері.

29 Қазақстан Республикасы Экономика министрлігі жанындағы Баға комитеті 79 1992-1994 жылдардағы құжаттар: баға мәселесі бойынша Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетімен хаталмасу, Комитеттің Алқа отырыстарының хаттамалары, декларирланған бағалар тізілімі және оған қатысты анықтамалар, бағаларды бекіту және қолдану тәртіптері бойынша құжаттар және т.б.
30 Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөніндегі  мемлекеттік комитет 57 1991-1997 жылдардағы құжаттар: комиет Алқа отырыстарының қаулылары мен хаттамалары және оларға қатысты құжаттар; монополияға қарсы саясат жөніндегі мемлекетаралық кеңес отырыстарын өткізу туралы, макроэкономикалық тұрақтандыру мәселелері бойынша құжаттар; қара металл бойынша нарық талдауы, оларды жасаудың қорытындылары мен ұсынымдары.
31 Қазақстан Республикасының Еңбек министрлігі 283 1991-1996 жылдардағы құжаттар: Министрліктің негізгі қызметіне қатысты ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің, Қазақстан Республикасы Президентінің, Министрлер Кабинетінің  заңнамалық актілері, Жарлықтары,  қаулылары (1996 жылдан бері – Үкімет); министрліктің Алқа отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; 1992-1995 жылдарда атқарылған жұмыстардың есебі; негізгі қызмет бойынша Жоғарғы Кеңеспен, Президент Аппаратымен (1996 жылдан бастап – Әкімшілік), Министрлер Кабинетімен (1992-1996 жж.) хаталмасу; штаттық кестелер, орталық аппараттың және аумақтық басқармалардың шығындар сметасын орындау баланстары.

1992-1996 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, министрлік қызметкерлерін марапаттау туралы құжаттар; есепайырысу-төлем ведомосттері, жалақы аудару бойынша дербес шоттар.

Министрлік және еңбек бойынша облыстық бөлімдер қызметкерлерінің Семей полигоны бойынша құжаттары; жалақы бойынша ведомосттер, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке карточкалары

32 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі комитеті 16 1992-1993 жылдардағы құжаттар: жаңа техникаларды ендіру бойынша жоспарлар мен есептер, мамандарды даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі құжаттар.
33 Қазақстан Республикасының  Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс ісі жөніндегі комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомствадан тыс сараптау» РМК 569 1992-2013 жылдардағы құжаттар (құжаттар 2006 жылға дейін қабылданғанг): негізгі қызмет бойынша бұйрықтар және өкімдер,  жылдық есептер, штаттық кестелер, жобалар бойынша сараптау қорытындылары, сараптама қорытындылары; лицензиялау құжаттары және т.б.
   34  «Мұнайгаз» Мемлекеттік холдинг  компаниясы 455 1991-1998 жылдардағы құжаттар: мұнай және газға геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің кешенді бағдарламалары; мұнай мен газды игеру бойынша құжаттар, шетел фирмаларымен қарым-қатынас туралы, жаңа техникалар мен алдыңғы қатарлы технологияны енгізу туралы, мұнайды экспорттау бойынша, «Мұнайгаз» МХК жүйесі кәсіпорындарының жұмысы туралы құжаттар, экономикалық мәселелер, экология және мұнай және газды өңдеу мәселелері бойынша министрліктермен хаталмасу.

1997-1998 жылдардағы конкурстық құжаттар.

35 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару жөніндегі комитеті 200 1992-1999 жылдардағы құжаттар: Комитет Алқа отырыстарының хаттамалары; жер ресурстарын басқару мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Президент Әкімшілігімен, министрліктермен, ведмстволармен хат алмасу және т.б.
   36 Қазақстан Республикасы Экология және биоресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы комитеті

 

 

889 1992-2012 жылдардағы құжаттар: Алқа отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің құрылуы, шетел мемлекеттерімен ғылыми-техникалық, экономикалық және мәдени қарым-қатынас туралы, орман мәдениетін техникалық қабылдау, Қазақстан Республикасының орман қорын мемлекеттік есепке алу туралы құжаттар, ормандарды санитарлық шолулар, Арал мәселесі, ормандарды қорғау мәселерін бойынша хаталмасулар және т.б.
   37 Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Алматы темір жол басқармасы

1997 жылдан бастап –«Қазақстан темір жолы» РМК

2658 1989-2002 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулар, алқа отырыстарының  қаулылары, жол техникалық-экономикалық кеңес отырыстарының хаттамалары; негізгі қызмет бойынша есептер; теміржол көлігі мекемелерінің, ұйымдарының және кәсіпорындарының класын, санатын анықтау бойынша құжаттар, аяқталған құрылыс нысандарын эксплуатацияға қабылдау-беру актілері;

Бүкілкеңестік әлеуметтік жарыстар қорытындылары және т.б.

 

   38 Қазақстан Республикасы геология және жер қойнауын қорғау министрлігінің Оңтүстік Қазақстан өндірістік геологиялық кәсіпорыны,

1995 жылдан бастап –

«Намыс» акционерлік қоғамы

148 1992-1997 жылдардағы құжаттар: отырыстардың хаттамалары; геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге тапсырыстар, акционерлер жиналыстарының, Қадағалау Кеңесінің хаттамалары және т.б.
   39 Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институты 124 1989-1998 жылдардағы құжаттар: ғылыми кеңес, кафедра ректораттары отырыстарының хаттамалары; оқу-тақырыптық жоспарлар; тындаушылар контигенті туралы мәліметтер және т.б.

 

   40 Қазақ мемлекеттік ақпараттық агенттігі (КазТАГ) 80 1992-1997 жылдардағы құжаттар: Алқа отырыстарының хаттамалары мен қаулылары, ТАССқа арналған ақпараттардың түпнұсқалары, есептер.
   41 Қазақстан Республикасының Мұрағаттар мен құжаттама бас басқармасы

 

213    1992-1996 жылдардағы құжаттар: Алқа, Орталық сараптау-тексерукомиссиясы, Ғылыми кеңес отырыстарының хаттамалары; Қазақстан Республикасындағы мұрағат ісі дамуының негізгі бағыттары; референдумдар, республикалық семинар-кеңестер құжаттары; ТМД және басқа да шетел мемлекеттерімен мұрағат ісі саласында қарым-қатынасты дамыту туралы, 30-50 жылдардағы Қазақстан азаматтарын репрессиялау және оларды реабилитациялау бойынша, атаулы іс-шараларды дайындау және өткізу туралы, республиканың мемлекеттік мұрағаттарының әдістемелік құжаттарына ұсыныстар мен рецензиялар; келесі тақырыптарда анықталған құжаттардың тізімі: «1917-1929 жылдардағы Қазақстанның Қытаймен экономикалық, мәдени байланыстары», «1920-1950 жылдардағы поляк ұлтының азаматтарына қатысты репрессия саясаты», «1936-1949 жылдары Қазақстанға арнайы қоныс аударушылар (солтүстік Кавказ, кәріс, грек, балкар, неміс, украин халықтары)»;

Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстан территориясында болған эвакогоспитальдердің тізімі және оған қатысты құжаттар және т.б.

   42

 

Қазақстан Республикасының шетелдермен достастық және мәдени байланыстар қоғамы 60 1991-1996 жылдардағы құжаттар: қоғамның қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің, Жоғарғы Кеңесінің қаулылары, өкімдері; қоғам Президиумы отырыстарының хаттамалары; делегацияларды қабылдау бойынша есептер; капиталистік, социалистік және дамушы елдердің елшіліктерімен, шетелдік қоғамдармен жұмыс туралы құжаттар және т.б.
    43

 

Жоғарғы және орталық мемлекеттік органдарды Ақмола қаласына көшіру бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік комиссиясы 151 1995-1998 жылдардағы құжаттар: комиссия отырыстарының хаттамалары;  Астананы көшіру бойынша алғашқы шаралардың мемлекеттік бағдарламасы; мемлекеттік органдарды орналастыру, құрылыс, қаржылық қамтамасыз ету мәселелері бойынша, Ақмола қаласының транспорттық, инженерлік инфраструктурасы мәселелері бойынша құжаттар; Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігімен, министрліктермен, ведомстволармен Қазақстан Республикасының Жоғарғы және орталық мемлекеттік органдарын көшіру мәселелері бойынша хат алмасу және т.б.

1995-1998 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: аппарат бұйрықтары және оларға қатысты құжаттар; аппарат қызметкерлерінің жеке карточкалары; жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері мен карточкалары.

    44 «Жаңа астана» республикалық бюджеттен тыс қоры 41 1996-1999 жылдардағы құжаттар: қордың Қадағалау кеңесінің, қорды ликвидациялау бойынша ликвидациялық комиссия отырыстарының хаттамалары; қор қаржысынан ақша аударуды және оларды тиімді қолдануды есепке алу құжаттары және т.б.

1996-1998 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: жалақы аудару бойынша дербес шоттар, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

    45

 

«Жібек жолы – Қазақстан» Ұлттық компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 

224 1998 – 2007 жылдардағы құжаттар: проспекттер мен эмиссиялар, құрылтайшылар мәжілістерінің, акционерлер жиналыстарының, директорлар кеңесі, Басқарма отырыстарының хаттамалары, «Жібек жолы тарихи орталықтарын қайта жаңғырту, түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және дамыту, туризм инфраструктурасын жасау» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруды қамтамасыз ету бойынша құжаттар; тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қайта жаңғырту және регенерациялау жобалары туралы, «2004-2006 жылдарға Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру туралы құжаттар; шетел ұйымдарымен Мадрид қаласындағы Бүкіләлемдік ұйыммен қарым – қатынас туралы келісім-шарттары және т.б.

1998-2006 жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, есепайырысу – төлем ведомосттері және жалақы аудару кітабы, міндетті зейнетақы жарналарын аудару бойынша құжаттар, жұмыстан босатылғандардың жеке істері

2007 жылдағы ликвидациялық комиссияның құжаттары.

    46

 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны 50958 1992-2008 басқарушылық құжаттар,

1992-2010

жылдардағы патенттік-лицензиялық құжаттама.

 

    47

 

«Құрылыс» Мемлекеттік холдингттік компаниясы 54 1990-1995 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар;

Басқарма отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылдың 24 тамызындағы № 726 «Құрылыс» МХК құру туралы» қаулысы; Қадағалау кеңесінің шешімдерің жылдық жиынтық бухгалтерлік есептер және оларға түсініктемелер; холдинг кәсіпорындары жұмыстарының негізгі көрсеткіштері; штаттық кестелер; акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі қоғамдар құру туралы құжаттар (шарттар, актілер, бұйрықтар, шешімдер, анықтамалар, ақпараттар және т.б.); ұйымдармен, кәсіпорындармен хаталмасулар.

   48 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі мұрағаттар мен құжаттаманы басқару комитеті

 

2868 2000-2014 жылдардағы құжаттар: Комитеттің Алқа, Ғылыми және Әдістемелік кеңестері, Орталық сараптау-тексеру комиссиясы отырыстарының хаттамалары, шетел мұрағаттарынан Қазақстан тарихына қатысты құжаттарды іздеу және алу бойынша жұмыс топтарының және олардың тұсау кесерін жүргізу құжаттары; Қазақстан Республикасының «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар» туралы Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңын дайындау туралы, «Исатай Махамбет» мұрағаттық құжаттар көрмесін дайындау және жүргізу бойынша құжаттар; Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Үкіметімен, Парламентімен, министрліктер және ведомстволармен комитет қызметіне қатысты мәселелер бойынша хат алмасу, шетел мұрағат мекемелерімен, Халықаралық мұрағаттар кеңесімен қарым-қатынас туралы хаталмасулар; «1944-1945 жылдары Қазақстан аумағына қоныс аударылған балкарлықтардың тарихы» тақырыбындағы құжаттардың тізбелері және т.б.

2000-2004 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, қызметкерлердің жұмыс өтілін бекіту жөніндегі комиссия отырысының хаттамалары, жалақы аудару бойынша қызметкерлердің дербес шоттары, міндетті зейнетақы жарналарын аудару бойынша қызметкерлердің тізімдері мен төлем тапсырмалары, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

2009-2010 жылдардағы бейнеқұжаттар, «Қазақстан» телеарнасында көрсетілген материалдар.

    49 «Қазақстанның азаматтық партиясы» республикалық қоғамдық бірлестігі

 

538 1998-2007 жылдардағы құжаттар: «Қазақстанның азаматтық партиясы»  РҚБ қайта құру бойынша бұйрықтар; съездер хаттамалары және Пленумдар шешімдері; сайлау компанияларын дайындау және өткізу бойынша, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаты-Азаматтық партия фракциясының мүшесінің қоғамдық қабылдау, ҰОС ардагерлеріне қолдау іс-шараларын жүргізу, «Абай энциклопедиясы әр үйде» қолдау акцияларын өткізу бойынша, партиядан шыққан барлық деңгейдегі депутаттардың анықтамалығы; шетел мемлекеттерінің қоғамдық ұйымдарымен, қоғамдық қорлармен, ұйымдармен партия қызметіне қатысты мәселелер бойынша хаталмасу; партия лидерлерінің сөз сөйлеулері мен үндеулері және т.б.

1999-2006 жылдары жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

1999-2006 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, жалақы аудару бойынша есепайырысу-төлем ведомосттері, міндетті зейнетақы жарналарын аудару туралы құжаттар, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

2007 жылдағы ликвидациялық комиссияның жеке құрам бойынша құжаттары.

    50 Қазақстан Республикасы Парламентіне қарасты ұйымдар құжаттарының коллекциясы 150

 

Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының Демалыс үйі:

1993-1999 жылдардағы құжаттар: кәсіподақ комитеті отырыстарының хаттамалары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар.

1993-1999 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, жалақы аудару бойынша қызметкерлердің дербес шоттары, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке карточкалары, жұмысқа қабылдау туралы жеке шарттар.

Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының

өндірістік-эксплуатациялық кәсіпорыны:

1993-1995 жылдардағы жеке құрам бойынша істер: бұйрықтар, жалақы аудару бойынша қызметкерлердің дербес шоттары.

Қазақстан Республикасы Парламентінің Автобазасы:

1989-1994 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, карточкалар, жалақы аудару бойынша қызметкерлердің дербес шоттары,

өндіріспен байланысты қайғылы оқиғаларды тергеу актілері, жеке карточкалар және 1993-1994 жылдары жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

    51 Ақмола қаласының жаңа орталығын дамытудың эскиз-идеясына халықаралық конкурс жүргізу жөніндегі үкіметтік комиссия

 

13 1998 жылғы құжаттар: Қазақстан Республикасы Үкіметінің Ақмола қаласының жаңа орталығын дамытудың эскиз-идеясына халықаралық конкурс жүргізу жөніндегі қаулысы; Үкіметтік комиссия отырыстарының, халықаралық ашық конкурс алқа отырыстарының хаттамалары;

Ақмола қаласының жаңа орталығын дамытудың эскиз-идеясына халықаралық конкурстың құжаттары және т.б.

1998 жылғы жеке құрам құжаттары: бұйрықтар, қызметкерлердің жеке парақтары.

52 «Қазэлектромонтаж» (КЭМОНТ) ашық акционерлік қоғамы 260 1992-2008 жылдар құжаттары: директорлар кеңесінің, акционерлердің жылдық жиналыстарының хаттамалары және оларға қатысты құжаттар; штаттық кестелер, хат алмасулар, жұмыс жоспарлары мен есеп берулер.

«Қазэлектромонтаж» АҚ Астана қаласындағы өкілдігі

1998-2008 жылдар құжаттары: негізгі қызмет туралы бұйрықтар, штаттық кестелер, бухгалтерлік баланстар және статистикалық есептер.

1998-2008 жылғы жеке құрам құжаттары: бұйрықтар, еңбекақы есептеу кітабы, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдерді аудару жөніндегі құжаттар.

«Астанақазэлектромонтаж» ЖШС

2001-2007 жылдар құжаттары: ЖШС құру және тарату туралы құжаттар, тоқсандық статистикалық есептер:

53 Қазақстан Республикасы Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің Миграция жөніндегі комитеті 831 1998-2008 жылдар құжаттары: Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдері; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, Коллегия отырыстарының, Комитет төрағасы кеңестерінің, тұрақты комиссиялардың хаттамалары;

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Парламентімен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен, мемлекеттік органдармен және ұйымдармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу; оралмандармен, қашқындармен жұмыс, көші-қон мәселелері бойынша шетелдік ұйымдармен, алыс және жақын шетелдермен ынтымақтастық жөніндегі құжаттар; қашқындармен және шетелдік ұйымдармен жұмыс, халықтың көші-қонын және еңбек миграциясын бақылау бойынша есептер; қашқын статусын беру туралы құжаттар;

Комитеттің және аумақтық басқармалардың штаттық кестелері және т.б.

1998-2008 жылдар жеке құрам құжаттары: бұйрықтар; дербес есепшоттар, еңбекақы есептеу бойынша есеп айыру ведомостары, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдерді аудару жөніндегі төлем тапсырыстары, еңбекақы шығару бойынша есеп кітабы; мемлекеттік қызметкерлерге жатпайтын қызметкерлерге еңбекақы төлейтін комиссия отырыстарының хаттамалары және оған қатысты құжаттар.

1998-2008 жылдары жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

54 Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі 1366 1999-2018 жылдар құжаттары: заңдар, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, өкімдері, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі туралы ереже; Коллегия отырыстарының, Комитет төрағасындағы кеңестердің, тұрақты комиссиялардың хаттамалары; Министрлік коллегиясының шешімдері, хаттамалары және оларға қатысты құжаттар; министрліктің және оған ведомстволық бағынышты ұйымдардың қызметкерлерін марапаттау туралы Министрдің бұйрықтары мен өкімдері;

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Парламентімен, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесімен хат алмасу;

халықаралық семинарлар, Республикалық акциялар, ғылыми-техникалық конференциялар, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген мәдениет қайраткерлерінің шығармашылық кештерін өткізу туралы құжаттар; Қазақстан Республикасы БАҚ есептік тіркеу және қайта тіркеу туралы; шетелдік БАҚ Қазақстан Республикасы туралы басылымдар және т.б.

55 Республикалық  корпорация «Қазақстан теледидары мен радиосы» жабық акционерлік қоғамы 610 1994-2007 жылдар құжаттары: Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің корпорацияны құру туралы қаулысы;

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесімен хат алмасу;

Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің, ТРК Президентінің негізгі қызмет бойынша бұйрықтары,

корпорацияның құрылтай құжаттары; жұмыс жоспарлары, корпорацияның жылдық есептері; Көркемдік кеңес отырыстарының хаттамалары; «РК ТРК Алматы орталығының», «Астана» ТРО, «Қазақ радиосының», филиалдардың құжаттары; телебағдарламалар бойынша эфирлік монтаждық парақтар; телеканалдың концепциясы және атаулы даталарға бағдарламалар.

 

 

56 «Медетші қоры» акционерлік қоғамы 188 1995-2005 жылдар құжаттары: ережелер, қағидалар, нұсқаулықтар; директорлар кеңесі отырыстарының, Несие комитеті басқармасының хаттамалары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; есептер, ақпараттар, төлеу қабілеті жоқ кәсіпорындармен жұмыс туралы мәліметтер, қаржылық құжаттар, құнды қағаздар бойынша, Қордың республикалық бюджеттен берілген несиелерді қайтару және саралау жөніндегі Ведомствоаралық комиссия жұмысына қатысуы туралы, мемлекеттік сатып алу туралы құжаттар; мемлекеттік органдармен және ұйымдармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу және т.б.
57  «Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласындағы құрылыс нысандарының дирекцияы» ЖШС 213 1997-2005 жылдар құжаттары: Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, ережелер, нұсқаулықтар, құрылтай құжаттары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; қаржылық жоспарлар, жұмыс жоспарлары, штаттық кестелер; жылдық есептер; нысандарды салу және жаңғырту барысы туралы құжаттар; негізгі қызмет бойынша хат алмасу.

1997-2005 жылдарғы жеке құрам құжаттары: бұйрықтар, дербес есепшоттар, міндетті зейнетақы жарналарын аудару жөніндегі құжаттар, жеке еңбек шарттары.

1998-2005 жылдары жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

58 Баспа істері және бұқаралық ақпарат жөніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық агенттігі 105 1995-1997 жылдар құжаттары: Ұлттық агенттік қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдері; Ұлттық агенттік туралы ереже, Ұлттық агенттік коллегиясы отырыстарының хаттамалары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; баспаханаларды қаржыландыру жоспарлары; республикалық газеттер мен журналдар редакцияларының, баспаханалардың, Ұлттық агенттікке ведомстволық бағыныстағы басқа да ұйымдардың жылдық бухгалтерлік есептері; Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларына ұсыну, Қазақстан Республикасына сіңірген ерен еңбегі үшін дербес зейнетақы тағайындау туралы құжаттары; негізгі қызмет бойынша хат алмасу; Қазақстан Республикасында тіркелген бұқаралық ақпарат құралдарының тізімі.
59 «Әлеуметтік инновациялық технологиялар» акционерлік қоғамы 45 2007-2008 жылдар құжаттары: Ұлттық агенттік қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары; құрылымдық бөлімдер туралы ережелер, АҚ қызметкерлерінің лауазымдық міндеттері туралы нұсқаулықтар; құрылтай құжаттары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар;

Қаржыландыру жоспары, штаттық кесте; АҚ жылдық бухгалтерлік есебі;

тауарларды, жұмыстарды қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алу туралы құжаттар; АҚ тарату жөніндегі құжаттар.

2007-2008 жылдарғы жеке құрам құжаттары: бұйрықтар, дербес есепшоттар, міндетті зейнетақы жарналарын аудару жөніндегі құжаттар.

2007 жылы жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

2007-2008 жылдардың уақытша сақталатын құжаттары.

60 Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Шағын бизнесті қолдау комитеті 87 2002-2004 жылдар құжаттары: Комитет туралы ереже; Комитет төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігімен негізгі қызмет, халықаралық ынтымақтастық сұрақтары бойынша хат алмасу;

«Шағын бизнесті (іскерлікті) дамыту және қолдаудың мемлекеттік бағдарламасын» әзірлеу жөніндегі құжаттар; «Шағын бизнесті (іскерлікті) дамыту және қолдаудың аумақтық бағдарламаларын» жүзеге асыру барысы туралы жылдық есептер; Комитеттің құрылымдық бөлімдері туралы ережелер; штаттық кестелер; қаржылық есептер; тарату баланстары.

2002-2004 жылдардың жеке құрам бойынша құжаттары: бұйрықтар, еңбек ақылық дербес есепшоттар, міндетті зейнетақы жарналарын аудару жөніндегі құжаттар.

2002-2004 жылдары жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

61 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің Кеден комитеті 558 1992-2002 жылдар құжаттары: Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен, министрліктермен, ведомствалармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу; істер номенклатурасы; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; қаржылық құжаттар; штаттық кестелер және Комитеттің орталық аппараты бойынша шығындар сметасы; Комитет коллегиясының, Комитет төрағасындағы жедел кеңестердің хаттамалары мен қаулылары; жылдық есептер; баяндамалар, Комитет төрағасының сөйлеген сөздері
62 Қазақстан Республикасы Жоғары білім және ғылым министрлігінің Атом энергиясы комитеті (Қазақстан Республикасы Ғылым министрлігі-Ғылым академиясының Атом энегиясы жөніндегі агенттігі)

 

 

 

186 1992-1999 жылдар құжаттары: хаталмасу: Қазақстан Республикасы Үкіметімен, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігімен, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігімен негізгі қызмет бойынша, Ресей Федерациясының мекемелерімен және ұйымдарымен, Қазақстан Республикасы ұлттық ядролық орталығымен атом энергиясын пайдалану сұрақтары бойынша хат алмасу;

құрылтай құжаттары; төрағаның негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; штаттық кестелер; шығын сметалары; есептер; кеңестер хаттамалары.

Жеке құрам құжаттары: бұйрықтар, еңбек ақы есептеу кітабы, міндетті зейнетақы жарналарын аудару жөніндегі құжаттар; босатылған қызметкерлердің жеке карточкалары.

1993-1999 жылдары босатылған қызметкерлердің жеке істері.

63 Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 5875 1997-2014 жылдар құжаттары: Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдері; Қазақстан Республикасы Парламентімен, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен хат алмасу; Министрдің негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Коллегия отырыстарының хаттамалары, министрліктің жұмыс жоспары, іс-шаралар жоспары, ақпараттар, мәліметтер; атқарылған жұмыстар бойынша есептер; зейнеткерлер, ардагерлер, мүгедектердің саны, төленген зейнетақы мен жәрдемақылар туралы статистикаық есептер және т.б.; аумақтық еңбек және халықты әлеуметтік қорғау органдарының есептері, мәліметтер, Қазақстан Республикасындағы зейнетақы реформасын насихаттау бойынша хат алмасу; қаржылық-экономикалық құжаттар: штаттық кестелер, орталық аппараттың, аумақтық басқармалардың шығыс сметасының орындалу балансы.
64 Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика агенттігі 3485 Комитет қызметінде 1987-1997 жылдары пайда болған құжаттар; әр жылдың статистикалық бюллетендері; өндіріс-өнеркәсіп жұмыскерлерінің  саны, өндіру және өнім көлемі, облыстар бойынша автотасымалдау жұмысы туралы есептер; қаржы қызметі бойынша есептер; құрылымдық бөлімдер бойынша есептер; халықтың статистикасы; тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық; қоршаған ортаны қорғау; мәдениет және халық ағарту; сауда; құрылыс және инвестициялар; ауыл шаруашылығы; тасымалдау және байланыс; еңбек және еңбекақы төлеу; материалдық-техникалық ресурстар.
65 Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар агенттігі 417 Агенттік қызметінде 1995-2001 жылдары пайда болған құүжаттар;

заңдардың, жарлықтардың, қаулылардың жобалары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; нормативтік-әдістемелік құжаттар, ережелер, ТЖ санаттары бойынша жинақталған мәліметтер, жылдық жұмыс жоспарлары мен есептер, басшылықтың, департаменттердің және басқармалардың хат алмасулары; қаржы-шаруашылық қызметі бойынша құжаттар.

66 «Самғау» Ұлттық ғылыми – технологиялық холдинг» акционерлік қоғамы 314 2007-2008 жылдар құжаттары: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, мемлекеттік органдармен және ұжымдармен, еншілес және бағынышты ұйымдармен хат алмасу; қаржылық құжаттар: Холдингтің бюджеттік комиссиясы отырыстарының хаттамалары, қаржылық және салықтық есептер; жетекші басшылардың жеке істері.

2007-2008 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, еңбекақы есептеу ведомостары мен парақтары, міндетті зейнетақы жарналарын аудару жөніндегі құжаттар; жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке карточкалары; Холдингтің және оның еншілес кәсіпорындары басшыларының анкеталық деректері; еңбек кітапшаларын есепке алу кітабы

2007-2008 жылдары жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

67 Қазақстан Республикасы көлік және коммуникациялар министрлігінің

«Ақпараттық-тұсаукесер орталығы» РМҚК

76 1997-2005 жылдар құжаттары: кәсіпорынның Жарғысы, негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, өндірістік кеңестердің хаттамалары, штаттық кестелер, жылдық бухгалтерлік және статистикалық есептер, конкурстық құжаттар

 

68 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау, білім және спорт министрлігінің Денсаулық сақтау комитеті

 

105 1997-1999 жылдар құжаттары: Комитет қызметіне қатысты заңнамалық актілер және заңға тәуелді нормативтік актілер; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Коллегия отырыстарының хаттамалары мен қаулылары (1998-1999 жж.); штаттан тыс қызметкерлердің жұмысы туралы жылдық есептер; штаттық кестелер (1998 ж.); жылдық бухгалтерлік, статистикалық есептер, анықтамалар, мәліметтер, құжаттар, хаталмасу
69 Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда  министрлігінің Қорғаныс өнеркәсібі жөніндегі комитеті

 

105 1994-2003 жылдар құжаттары: Қорғаныс өнеркәсібі жөніндегі комитеттің қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары,

Қазақстан Республикасы Үкіметімен хат алмасу; Комитет туралы ереже, Комитет төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; қорғаныс өнеркәсібі кәсіпорындарының қаржылық-өндірістік қызметінің нәтижелері туралы құжаттар; статистикалық есептер; бос лауазымдарға орналастыру жөніндегі конкурстық комиссия отырыстарының хаттамалары;

1995-2003 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, қызметкерлердің дербес есепшоттары.

2002-2003 жылдары жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

70 Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет және денсаулық сақтау   министрлігінің Міндетті медициналық сақтандыру қоры 193 1995-2005 жылдар құжаттары: Қордың Жарғысы; директорлар кеңесінің кеңейтілген отырыстарының хаттамалары, Бас директордағы кеңестердің, тендерлік комиссия отырыстарының; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар;

Медициналық қызмет ақысын төлеу жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтар;

ММСтың, облыстық бөлімдердің жоспарлары, есептері; ММС жүйесінің 1997-1998 жылдарға арналған даму бағдарламасы, ақпараттар; хат алмасу;

штаттық кестелер; жылдық бухгалтерлік баланстар.

1995-1999 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, қызметкерлерге еңбекақы тағайындаудың есептеу ведомостары; жұмыстан босатылғандардың жеке карточкалары.

1995-1998 жылдары жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

71 «Қаржылық борыштармен жұмыс істеу орталығы» акционерлік қоғамы 964 1996-2008 жылдар құжаттары: құрылтай құжаттар, министірліктермен, ведомстволармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Басқарма отырыстарының, директорлар кеңесінің, АҚ Президентіндегі кеңестердің хаттамалары; банкроттау процестерінде Қызметтерге лицензия беру, төлем қабілеті жоқ борышкерлердің ісі мен мүлкін басқару жөніндегі комиссия отырыстарының хаттамалары;

Жылдық жұмыс жоспарлары; қаржылық құжаттар (есептер, шарттар, аукциондар өткізу жөніндегі құжаттар; қаржылай сауықтыру мәселелері бойынша, нақты кәсіпорындарда сауықтыру процедураларын өткізу; кіріс және шығыс сметалары); штаттық кестелер; тексерулер туралы құжаттар; тарату комиссиясының құжаттары.

1997-2007 жылдардағы жеке құрам құжаттары.

2002-2006 жылдардың ұзақ мерзімге сақталатын құжаттары: еңбек кітапшалары.

1997-2007 жылдары жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

72 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы С. Есқараев атындағы заңдылық, құқықтық тәртіп проблемаларын зерделеу және прокуратура органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты 509 1992-2015 жылдар құжаттары: Институт туралы уақытша ереже; директордың негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; жылдық жоспарлар, есептер; штаттық кестелер; қызметкерлердің біліктілігін арттыру жөніндегі құжаттар; оқытудың оқу-тақырыптық жоспары; істер номенклатурасы; заңдардың, басқа да нормативтік құқықтық актілердің жобаларына қорытындылар, Институт әзірлеген әдістемелік және оқулық құралдар; хат алмасулар; Ғылыми кеңес отырыстарының хаттамалары мен шешімдері
73 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі 1331 1998-2002 жылдар құжаттары: Министрліктің қызметіне қатысты

Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, өкімдері, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдері;

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Парламентімен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен хат алмасу; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; жылдық жоспарлар, есептер; салықтық тексеру құжаттары; орталық аппарат жиналыстарының хаттамалары; штаттық кестелер; шығындар сметасы;

тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алу конкурстарын өткізу құжаттары.

2002-2004 жылдардың жеке құрам бойынша құжаттары: еңбек ақылық дербес есепшоттар, міндетті зейнетақы жарналарын аудару жөніндегі құжаттар.

1998-2002 жылдардағы жеке құрам құжаттары: бұйрықтар, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке карточкалары; еңбек ақылық дербес есеп шоттар; жеке еңбек шарттары.

за 1998-2002 жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

Ұзақ мерзімге сақталатын құжаттар:

– мемлекеттік қызметкерлердің еңбек өтілін белгілеу жөніндегі комиссия отырыстарының хаттамалары (1999 ж.);

– аттестациялық комиссия отырыстарының хаттамалары (2002 ж.).

74 «Қазақойл» Ұлттық мұнайгаз компаниясы» жабық акционерлік қоғамы

 

654 1997-2002 жылдар құжаттары: Компания қызметіне қатысты

Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, өкімдері, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары; Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдері, тапсырмалары  және оларды орындау бойынша құжаттар; Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты аппаратымен хат алмасу; компания Президенті кеңестерінің хаттамалары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; директорлар кеңесі отырыстарының, Бақылау Кеңесінің, Басқарманың, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамалары және оларға қатысты құжаттар; компания аппараты жұмысының регламенті; құрылымдық бөлімдер туралы ережелер; компанияның және бөлімдерінің ұйымдастыру құрылымы; «Мертвый Култук», «Дунга» кен орындары бойынша құжаттар; компанияның Ғылыми-техникалық кеңесі отырыстарының хаттамалары; штаттық кестелер; жылдық жоспарлар мен есептер; шетелдік фирмалармен жасалған келісімдер; тауарларды мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық комиссия отырыстарының хаттамалары.

75 Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы министрлігінің Су ресурстары жөніндегі комитеті

 

 

 

1718 Комитеттің 1991-2007 жылдар аралығында жинақталған құжаттары:

негізгі қызметі бойынша бұйрықтар; Қазақстан Республикасы Президентінің әкімшілігімен,Үкіметпен, Премьер-Министрдің кеңсесімен, Парламентпен, суландыру жөніндегі мемлекеттік органдармен хат алмасу; сумен қамтамасыз ету жөніндегі проблемалық мәселелер туралы және Арал мен Каспий проблемасын шешу құжаттары; жылдық жоспарлар, есептер; Техникалық кеңестің және бос әкімшілік орындарына жарияланған конкурс комиссиясы жиналысының хаттамалары.

1991-2007 жылдарғы ғылыми-техникалық құжаттар; су ресурстарын кешенді қорғаудың және пайдаланудың схемалары; жобалардың техникалық есептері,  паспорттары, сызбалары және негідемелері; су мен құмды лабораториялық зерделеу.

 

76 Қазақстан Республикасының Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі

 

 

 

 

26836 Министрліктің қызметі барысында 2002-2009 жылдары жинақталған құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары, министрлік дайындаған Қазақстан Республикасының Заң жобалары, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасы  Үкіметі қаулыларының жобалары; және т.б; 2002-2003 жж. жеке құрам бойынша құжаттар; 2002-2003 жж.  жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.
77 Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігінің Төтенше жағдайлар мен өндірістік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау комитеті 480 2002-2008 жж. құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; өнеркәсiп қауiпсiздігі мәселелері туралы хат алмасу; іс-шаралар жобасы туралы келісу құжаттары; лицензиялы қызмет түріне жасалған қорытындылар, мемлекеттік лицензиялар; өндірісті қосуға және құрылғыларды қолдану туралы рұқсат беру құжаттары және т.б.

2006-2008 жж. жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар.

78 «Валют-Транзит-Банк» акционерлік қоғамының Астана қаласындағы филиалы 462 1999-2010 жылдардағы құжаттар: несие комитеті жиналыстарының хаттамалары; несиелер досьесі, жабық депозиттер келісімдері және т.б.
79 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысы жеңісінің 65 жылдығына арналған көрме дайындау барысында жиналған құжаттар жиынтығы.

 

 

 

 

 

 

 

65/29 1934-2010 жылдардағы құжаттар: облыстық, қалалық ардагерлер кеңесінің материалдары (төлқұжаттар, естеліктер, фотосуреттер, естеліктер жинағы,  фотоальбомдар, 2010 ж. 7 сәуірде Алматыда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде өткен жеңістің 65 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары);

Ардагерлердің майдандағы хаттары, әскери билеттері, марапат құжаттары, орден кітапшалары, хабарлау қағаздары, фотосуреттері, естеліктер мен өлеңдері; Астана қаласындағы «Ауғанстан соғысы мүгедектері мен ардагерлер Одағы» қоғамдық ұйымының, «Ескерткіш» іздеу салу экспедициясы, Алматы қаласындағы Орталық мемлекеттік мұрағаттың кино-фото қорының құжаттары, облыстардың және Астана қаласының мұрағаттар мен құжаттар Басқармасы тапсырған материалдар (табылған құжаттар мен кітаптардың, бейнефильмдер мен құжат көшірмелерінің тізімі -дискілерде электрондық нұсқалары бар).

80 «Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты» ММ Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің ақпарат және мұрағат комитеті 881/254 2004-2011 жылдардағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты» ММ ғимаратының құрылысы жобасының құжаттары.

Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатының қызметі туралы фотоқұжаттар:

Ұлттық мұрағаттың ашылу салтанаты; «Нұр Отан:  табыстар мен жетістіктерге толы 10 жыл» құжаттық көрмесі; Ұлттық мұрағатта өткізілген тақырыптық көрмелер мен іс-шаралар, оларға мемлекеттік қайраткерлердің, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының қатысуы және басқалар.

81 Қазақстан Республикасының  Мемлекеттік сатып алу жөніндегі агенттігі

 

2668 1998-2004 жылдардағы құжаттар: тапсырмалар және олардың орындалғандығы туралы құжаттар; жеке құрам бойынша бұйрықтар;

мемлекеттік сатып алу жөніндегі нормативтік-құқықтық актілер нұсқалары;

1999-2004 жж. жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар, дербес есеп шоттар, қызметкерлердің жеке карточкалары, зейнетақы төлемдерін аудару туралы құжаттар.

1998-2003 жылдары жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

2000-2004 жылдардағы аттестация комиссиясының және қызметкерлердің еңбек өтілдерін анықтау жөніндегі жиналыстардың хаттамалары.

82 Қазақстан Республикасындағы  «Алсим Аларко Санайи Тесислери ве Тиджарет А.Ш.» компаниясы филиалы 12 (10 -қағазда, 2 эл.құжат) 2006-2008 жылдардағы Атырау-Ақтау автокөлік жолдарын қайта жаңғырту жұмысының жобалық құжаттары: құрылыс аяқталғаннан кейінгі құрылыс сызбалары; жолдың жоспары, ұзыннан және көлденең тұстарының профилі.

 

83 Шетел мемлекеттері мұрағаттарынан, кітапханалары мен ғылыми мекемелерінен алынған құжаттар мен материалдардың көшірмелерінің жиынтығы (коллекция) 1318 (5027 қағазда,2-фото, 1-бейне,3-мкф,20-эл.құж.)

 

Қазақ халқының мәдениеті мен этнологиясына байланысты неміс, венгер, ағылшын тілдеріндегі құжаттар мен материалдар (1813-2022 жж.), сонымен бірге қазақ және мадияр халқының этникалық байланысына арналған, мәмлүк мемлекеті сұлтандарының әскери өнерлері туралы қолжазбалар, географиялық және тарихи қолжазбалар каталогтары, Венгрияның  Ұлттық кітапханасы қорынан алынған карталар.

Түрік республикасының Ұлттық мұрағатынан алынған материалдар. Фотоқұжаттар, бейне-құжаттар, микрофильмдер, сандық форматтағы құжаттар, электрондық жеткізгіштердегі материалдар.

84 «Қазақтелеком» ашық акционерлік қоғамы

 

3142 1991-2011 жылдардағы құжаттар:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары, негізгі қызмет бойынша бұйрықтар мен өкімдер; Басқарма отырысының хаттамалары, 2000-2004 жылдардағы құжаттары: «Қазақтелеком» ААҚ-ның Жарғысы, негізгі қызмет бойынша бұйрықтар мен өкімдер, Басқарманың хаттамалары мен шешімдері, аудиторлық компанияның  баланс және қаржы-шаруашылық қызметінің даму жоспарының қорытындылары,  ақшалай қаржының айналымы туралы есеп, тендерлік құжаттар; 1994-1995 жылдардағы «Қазақтелеком» ААҚ бірлескен «Декател», ДТОО «Телеком-Секьюрити», ДБС құжаттары: Есептеу және валютплық шоттар, есеп фактурасы, кассалық құжаттар, несие бойынша құжаттар, оққағарлардың жеке құжаттары, күзетшілердің куәліктері, тіркеу кітапшалары; 1991-1996 жылдардағы «Қазақтелеком» ААҚ-мен бірлескен «Декател» мекемесінің құжаттары: жер телімін бөлу туралы жоба- жоспарының материалдары;

1993-1998 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, жеке құрам бойынша бұйрықтар, герман-қазақстандық бірлескен «Декател» мекемесінің Қадағалау кеңесі отырыстарының хаттамалары, штаттық кесте, есеп айыру ведомстволары, еңбек шарттары, жұмыстан босатылғандардың жеке карточкалары;

«Қазақтелеком» ААҚ-ның сымсыз байланыс қызметі Дирекциясының жеке құрам бойынша 1997-1999 жылдардағы құжаттары: жеке құрам бойынша бұйрықтар, өкімдер, штаттық кестелер, еңбек ақы төлеуді есептеу кітаптары, есеп айыру-төлеу ведомостары, жеке карточкалар, жұмыстан босатылғандардың жеке істері;

«Қазақтелеком» ААҚ-ның еншілес «Телеком-секьюрити» ЖШС-нің 1997-2000 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттары: жеке құрам бойынша бұйрықтар, еңбекақы есептеп-төлеу ктабы, есеп-айыру-төлеу ведомосы, еңбек келісімдері, еңбек шарттары, жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

85 «Қазақстан Республикасы  Статистика жөніндегі агенттiгiнiң Ақпараттық-есептеу орталығы» РМК 1676 1997-2005 жылдардағы құжаттар: «Ақпараттық есептеу орталығы » республикалық мемлекеттік мекемесінің құрылтайшы құжаттары, негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, штаттық кестелер; бөлімдердің жылдық есептері, шығыс сметалары, бухгалтерлік, статистикалық жылдық есептер.
86 Қазақстан Республикасының Энергетика және электрификация министрлігі 172 1962 – 1991 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттары: Министрліктің кадр бойынша бұйрықтары, шаруашылық басқармасы, Басжабдықтау,  Басауылэнергоның бұйрықтары, жеке есепшоттар, еңбекақы есептеу ведомостері, жұмыстан босатылғандардың жеке істері
87 Қазақстан Республикасы  Көлік және коммуникациялар министрлігінің Автомобиль жолдары және инфрақұрылымдық кешен құрылысы комитеті

 

650 2000-2006 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары, олардың орындалуы туралы құжаттар; Комитет басшылығында өткен аппараттық мәжіліс хаттамалары, мердігерлер және кеңесшілермен келіссөз жүргізу туралы хаттамалар, республика деңгейіндегі автомобиль жолдарын жөндеудің қалыпты жағдайын қамтамасыз ету жұмыстарының жоспары, жылдық есептер, автомобиль жолдарын қайта жаңғырту

құрылысы бойынша жобалардың есептері, іс-шаралардың орындалу барысы туралы ақпарат, ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп, автомобиль жолдары саласы бойынша нормативті-заңнамалар актілерін дайындау құжаттары, қаржыландыру жоспарлары, бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асыру жұмысының есептері, Комитет және облыстық басқармалардың бухгалтерлік баланстары, инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға бағытталған сыртқы мемлекеттік займ қаржыларын игеру туралы ақпарат.

88 Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі

 

 

 

 

 

 

1535 2002-2014 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмасы және олардың орындалуы туралы құжаттар, негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, Агенттіктің Коллегиялық кеден саясаты жөніндегі консультативтік кеңесі, селекторлық, өндіріс жиналысы отырыстарының хаттамалары; 2002 жылы                             1 қарашадағы аумақтық органдардың кеден тұрақтарын белгілеу карталары.

Кеден кодексінің тұсаукесері туралы құжаттар, агенттіктің және аумақтық кеден органдарының атқарған жұмыстарын қорытындылау жөнінде жоспарлық және есептік құжаттамалар

89 Қазақстан Республикасының  Қаржы министрлігі

 

 

 

 

 

 

5740 1987-2008 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, Министрліктің коллегия отырысының хаттамалары мен құжаттары, жергілікті және республикалық бюджет жобалары, олардың орындалуы туралы есептер, жоспарлар мен есептердің құжаттар, мамандар мәселесі бойынша құжаттар, СССР Қаржы министрлігінің жарғылары, Қазақ ССР Министрлер кеңесінің қаулылары, өкімдері, тапсырмалары, СССР Қаржы министрлігімен, ҚазССР Мемлекеттік жоба, қаржы органдарымен хат алмасу. Қазақ ССР-і Президентінің «Қазақ ССР-нің жер аумағындағы Кеңестер одағы коммунистік партиясының мүлкі туралы» Жарлығын жүзеге асыру туралы құжаттар.
90 «Астананы дамыту корпорациясы» ЖШС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 (265-қағаз жүзінде, 19-электрон

ды құжат, 6- бейне құжаттар)

1997-2005 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар,

«Астана қаласын сумен қамтамасыз ету және су құбырларын жүргізу» жобасын бекіту жөнінде бұйрықтар, «Сумен қамтамасыз ету және су құбырларын жүргізу жүйесінің техникалық-экономикалық негіздері» жобасының даму қарқының талдау және зерттеу туралы жиналыстың хаттамалары; Астана қаласын дамытудың бас жоспары, «Астана қаласының бүгінгі жағдайы және дамуының негізгі проблемалары туралы» жоспар,

салық және конкурстық ұсыныстарды бағалау бойынша есептер, «Астананы дамыту корпорациясы» ЖШС қызметі жайлы құжаттар, шетел банктерінің несиесін тарту туралы құжаттар.

1999-2004 жылдардағы жеке құрам бойынша бұйрықтар, еңбекақы төлемін аудару кітабы, карточкалар, зейнетақы жарналарын аудару құжаттары.

 

91 Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

 

4451 1999-2013 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Президентінің, Премьер-Министрдің, орталық мемлекеттік органдар басшыларының, жергілікті мемлекеттік басқарма органдарының тапсырмалары, атқарылған жұмыс туралы құжаттар; Қазақстан Республикасы Үкіметінің министрлікке қатысты қаулылары; Министрлік коллегиясы мәжілісінің хаттамалары және құжаттары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; бухалтерлік есеп құжаттары; штаттық кестелер, жоғары оқу орындарының бюджет бойынша сметалық шығындары; Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығына, ведомстволық марапаттауға ұсыну, атақ, сыйлық беру туралы құжаттар, министрліктің аттестациялық комиссиясының құжаттары; 1999-2004 жылдардағы мемлекеттік сатып алу жөніндегі  құжаттар.
92 Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі Төтенше жағдайлар және өнеркәсіп қауіпсіздігін мемлекеттік бақылау   Комитетінің «Кен» әскери  апаттық-құтқару қызметі» Республикалық мемлекеттік  қазыналық кәсіпорны

 

650 2000-2008 жылдардағы құжаттары:

Негізгі қызметі бойынша бұйрықтар; штаттық кестелер; негізгі шаралардың жоспарлары; жылдық бухгалтерлік баланстар; оперативтік-техникалық және профилактикалық қызметтің жылдық есептері; Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттікпен негізгі қызмет бойынша хат алмасу; мемлекеттік тілді дамыту мен қолдану бағдарламасын іске асыру жоспарлары; Қазақстан Республикасының мемлекеттік сый-марапаттарына ұсыну, атақ, сыйлықтар беру құжаттары, ликвидациялық баланстар.

2000-2008 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар; еңбекақы аудару

кітаптары мен ведомостары, зейнетақы қорларына аударымдар; жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері. Арнайы жүргізілген тергеу туралы құжаттар.

 

93 Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты жанындағы

Сот әкімшілігі жөніндегі комитет

 

 

 

 

 

 

 

2694 2000-2010 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Президентінің «Алматы мен Қарағанды қалаларында арнайы ауданаралық экономикалық соттар құру туралы» Жарлығы; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Комитеттің шұғыл коллегия мәжілістерінің, Комитет төрағасының хаттамалары;

Комитеттің ваканттық лауазым қызметтеріне кандидаттарды іріктеу жөнінде конкурстық комиссия отырысының хаттамалары, Комитеттің жылдық жоспарлары, қаржыландырудың жылдық жоспарлары, бекітілген штаттық кестелер, Комитеттің шығын сметалары, есептер: жалпы статистикалық есептер, жылдық және тауарлар мемлекеттік сатып алу  және қызмет көрсету жұмыстары бойынша есептер,

Жеке құрам бойынша 2000-2003 жылдардағы құжаттар: бұйрықтар; мемлекеттік қызметкерлердің еңбек өтілін айқындайтын комиссия мәжілісінің хаттамалары; бұйрықтарды, еңбек кітапшаларын тіркеу журналы; қызметкерлердің дербес есепшоттары; қызметкерлердің тізімі және міндетті зейнетақы жарналарын аудару туралы төлем тапсырмалары; төлем және есептеу ведомстары; 2000-2010 жж. жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке карточкалары мен жеке істері.

 

94 Қазақстан Республикасының Көлік инспекциясы

 

21 1993-1998 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Көлік инспекциясының облыстық бөлімдері туралы ереже; Қазақстан Республикасы Бас көлік инспекторының негізгі қызметі бойынша бұйрықтары мен өкімдері; Қазақстан Республикасы Бас көлік инспекторының негізгі қызмет бойынша және көлік инспекциясын құру туралы құжаттары.
95 Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің Көлік бақылау комитеті

 

 

 

253 1999-2007 жылдардағы құжаттар: Комитет туралы ереже; Комитет төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Көлік бақылау комитеті коллегиясы мәжілістерінің хаттамалары, олардың құжаттары; Комитеттің жылдық есептері, тауар транзиті туралы ТМД мемлекеттерінің өзара қарым-қатынастары туралы келісім; штаттық кестелер; құжаттар: негізгі қызмет бойынша; тауар, жұмыс, қызметті мемлекеттік сатып алудың құжаттары; Қазақстан Республикасының сот мәселесі жайындағы құжаттары.
96 Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлігінің Құрылыс және сәулет-қала құрылысын бақылау агенттігі

 

56 1997 жылдағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Агенттіктің ғылыми-техникалық кеңесінің қаулылары;  индикативті, салалық жоспарлар; жобалық-зерттеу жұмысының  нақтыланған тақырыптық жоспары; шығын-сметалары; жылдық статистикалық есептер, штаттық кестелер; Қазақстан Республикасы аумағына қоныстандыру туралы бас жоба-сызба құжаттары; Агенттіктің Астана қаласына орын ауыстыруы туралы құжаттары.
97 Қазақстан Республикасының Энергитика, индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитеті 1047 1997 – 2009 жылдардағы құжаттар: Комитет туралы ереже;

Комитет Төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; жобалық-зерттеу жұмыстарының тақырыптық жоспарлары; штаттық кестелер; Комитет төрағаларының жеке іс қағаздары.

98 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің

Қаржы бақылау комитеті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3825 1993-2004 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; тапсырмалар және олардың орындалуы жөніндегі құжаттар; тексеру және бақылау-тексеру жұмыстарын жүргізу бойынша бағдарламалар мен жоспарлар; негізгі қызмет және  мамандармен жұмыс бойынша жылдық есептер; бақылау-тексеру жұмыстары жайлы хат алмасу; өткізілген тексерістердің нәтижелері; азаматтардың өтініштері және олардың орындалуы туралы құжаттар.

Мекеменің қаржы-шаруашылық қызметін тексеру және бақылау жұмысының 1990-           2004 жылдардағы құжаттары: шығын сметаларын орындау; орталық және жергілікті атқарушы органдардың  бюджет қаржысын мақсатты түрде қолдану; мекемелер мен кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің меншік түрі туралы және шетел несие ресурстары мен бағалы қағаздарды мақсатты түрде тиімді орындау туралы құжаттар.

99 Қазақстан Республикасының Экономикалық жоспарлау  жөніндегі агенттінгі

 

 

 

 

 

 

21 1999 жылғы құжаттар: «1998-2000 жылдары Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қолданыстағы бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспарын» орындау туралы құжаттар; Қазақстан республикасы мен Халықаралық жаңғырту және даму Банкінің несие келісімдері туралы құжаттары; Арал теңізінің аумақтарын қайтадан қалпына келтіру жобасын жүзеге асыру туралы, Шығыс Қазақстан облысының аумақтық инвестициялық саясаты, Алматы қаласында жүрек-тамыр аурулары орталығын құру туралы құжаттар.

1999 жылғы жеке құрам бойынша құжаттар; жеке тұлғалардың тізімдері; зейнетақы жарналарын аудару және әлеуметтік төлемдердің тапсырмалары.

100 Қазақстан Республикасы  Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің «Ақпарат және тестілеу орталығы» мемлекеттік мекемесі

 

234 2000-2008 жылдардағы  құжаттар: Агенттік төрағасының және Орталық директорының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; қаржы жоспарлары және бюджеттің орындалуы туралы жылдық есептер; конкурсттық құжаттар; кадр және тестілеу мәселесі туралы хат алмасу.

Жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар; жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке карточкалары мен істері. 2002-2007 жылдары уақытша сақталған құжаттар.

101 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің «Еуразия мемлекеттік қызметкерлерді  басқару орталығы» РМҚК

 

23 2005-2007 жылдар құжаттары: РМҚК есептілік саясаты, салық және статистикалық есептер, оқыту және біліктілігін арттыру сұрақтары бойынша хат алмасу.

Жеке құрам бойынша құжаттар: 2005-2006 жылдарғы бұйрықтар,

2007 жылдың ақпан-желтоқсанында еңбек ақы есептеу ведомостары,

2006-2007 жылдарғы жеке еңбек шарттары.

2004-2007 жылдардың уақытша сақталатын құжаттары.

102 Қазақстан Республикасының  Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі 2 1997-1999 жылдарғы Азия Даму Банкінің несиелері ауқымындағы жобаларды жүзеге асыру, көп балалы отбасыларды нақтылы қолдау, кедейлерге және тұрағы жоқтарға көмек және Отан қорғау жолында құрбан болғандардың есімдерін мәңгі сақтау бағдарламаларын жасау мәселелері бойынша құжаттар
103 Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігінің

Өртке қарсы қызмет комитеті

 

248 2004-2008 жылдар құжаттары: Комитет қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен заңға тәуелді нормативтік- құқықтық актілері; Комитеттің басқармалары мен бөлімдері туралы ережелер; Комитет қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары; жылдық жұмыс жоспарлары; шағын және орта бизнесті қолдау мәселелері бойынша Эксперттік кеңес отырыстарының хаттамалары; өртке қарсы дабыл соғу және өрттен қорғау құралдарын орнатуға, жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге лицензия беру, Қазақстан Республикасында шығарылатын өнімдерге қойылатын техникалық талаптардың, мемлекеттік стандарттардың техникалық талаптары жобаларын келісу жөніндегі құжаттар; ҚР ТЖМ Теңіздегі мамандандырылған арнайы жасақтарын құру жөніндегі құжаттар; жылдық статистикалық және салық есептері; өткізілген тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу есептері; Комитеттің штаттық кестесі
104 Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі Төтенше жағдайлар және өнеркәсіп қауіпсіздігін мемлекеттік бақылау комитетінің «Өнеркәсіп қауіпсіздігі мәселері жөніндегі ұлттық ғылыми зерттеу орталығы» РМК

 

 

247 2002-2010 жылдар құжаттары: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, қызметкерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары; құрылтай құжаттары, жұмыс жоспарлары, жоспарлы шығындар сметалары, еншілес мемлекеттік мекемелердің ұжымдық шарттары;

жылдық есеп берулер, тапсыру актілері, бөлу баланстары және қайта ұйымдастыру актілері.

2003-2009 жылдарғы ғылыми-зерттеу құжаттары: өндірістегі өнеркәсіптік қауіпсіздіктің ережелері мен міндеттері жөніндегі әдістемелік ұсынымдар.

2005-2010 жылдарғы РМК Алматы қаласындағы (жойылған) филиалының құжаттары:

негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, статистикалық және салықтық есептіліктер; филиалды жою туралы құжаттар.

Филиалдың жеке құрамы бойынша құжаттар: бұйрықтар, 2005-2009 жылдары міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдерді аудару жөніндегі құжаттар; 2008-2009 жылдарғы филиал қызметкерлерінің дербес есепшоттары.

105 Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігінің Экономикалық жоспарлау жөніндегі  комитеті

 

14 1998-1999 жылдар құжаттары: министрліктердің Қазақстан Республикасы Президентінің сегіз нақты тапсырмасын және «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998-2000 жылдарға арналған іс-қимыл Бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шараларды» орындау жоспары.

Қазақстан Республикасы Презитентінің «Алматы қаласы Алатау кентінде «Физика» технологиялық паркін салу туралы» Жарлығының жобасын келісу құжаттары; «1999-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында Ұлттық телерадиохабардың техникалық жүйесін дамытудың тұжырымдамасын бекіту туралы» қаулының жобасы;

Негізгі қызмет сұрақтары бойынша хат алмасу;

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998-2000 жылдарға арналған іс-қимыл Бағарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын» орындау жөніндегі ақпарат.

1998 жылғы жеке құрам бойынша құжаттар: жеке тұлғалардың тізімі, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдерді аудару жөніндегі төлем тапсырмалары.

106 Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау жөніндегі  агенттігі

 

9 2000-2002 жылдар құжаттары: Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 6 қаңтардағы № 324 «1997 ж. 1 сәуірдегі № 343б Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жарлығына сәйкес еңбеакқыны қайта есептеу туралы құжаттар;

«2001 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын орындау туралы; Қазақстан Республикасының заңнамалық және заңастылық нормативтік актілер және оларды орындау жөнінде құжаттар; тауарларды мемлекеттік сатып алу және қызмет көрсету бойынша конкурсын өткізу туралы құжаттар.

 

107 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық жүйелерді ақпараттандыру орталығы 680 1987-2006 жылдар құжаттары: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар;

РМК қызметін белгілейтін нормативтік құжаттар (ережелер, нұсқаулықтар, қағидалар және т.б.); жоспарлар мен есептер; штаттық кестелер, салықтық декларациялар, көлемді ақпараттарды өңдеу жобаларын автоматтандыруды нормалау құжаттары; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен негізгі қызмет бойынша хат алмасу.

1989-2005 жылдарғы ғылыми-техникалық құжаттар (автоматтандырылған ақпараттық жүйелер әзірлеу жөніндегі құжаттар).

108 «Қаржылық жүйелерді ақпараттандыру орталығы» акционерлік қоғамы 24 2006-2007 жылдар құжаттары: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар,

қаржылық жоспарлар мен есептер, салықтық декларациялар; акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу құжаттары

109 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті 5385 1994-2008 жылдар құжаттары: Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары және оларды орындау жөніндегі құжаттар, құрылымдық бөлімдер туралы ережелер мен қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары; кіріс пен шығыс жазылымдары және олардың өзгеруі туралы анықтамалар, кірістер мен шығыстарды бюджеттік жіктеу және оларға өзгерістер енгізу; республикалық бюджеттің әкімшілер бойынша қаржыландыру жоспарының, жергілікті бюджеттік кассаның, кадр мәселесінің орындалуы туралы жылдық есептер; бюджеттік бағдарламалар, несиелер, гранттер, жобалық заемдарды іске асыру, мемлекеттік бағалы қағаздар акуционы, марапаттау туралы, контрактілер, несие алу жөнінде хат алмасу, республикалық бюджеттің орындалуы, негізгі қызмет және басқа да қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу туралы құжаттар

Жеке құрам бойынша құжаттар: 2003-2005 жылдрғы Комитет қызметкерлерінің және аумақтық бөлімдердің номенклатуралық қызметкерлерінің жеке құрамы бойынша бұйрықтар; 2005 жылғы еңбекақы төлеу және басқа төлемдер туралы құжаттар. 2002-2005 жылдары қызметтен босатылғандардың жеке істері.

110 Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік

мұрағаты

75 1997-1999 жылдар құжаттары: «Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағаты туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 ж. 28 сәуірдегі № 672 қаулысы; Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Үкіметі, министліктер және ведомстволар, Халықаралық Мұрағаттар Кеңесі және шетелдік мұрағаттық мекемелермен хаталмасу; негізгі қызмет бойынша директордың бұйрықтары; мұрағат коллегиясы отырыстарының хаттамалары; мұрағаттық ұйымдардың бақылау құжаттары; «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңы (көшірме) және оны даярлау жөніндегі құжаттар; ОСК, СТК, Ғылыми кеңес отырыстарының хаттамалары; конференциялардың материалдары; әдістемелік ұсыныстар; жылдық есептер және басқалар.
111 Қазақстан Республикасы  Көлік және комуникациялар министрлігінің Жол қатынастары  комитеті

 

132 2003-2006 жылдардың құжаттары: Комитет қызметіне қатысы бар Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері;

Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары және оларды орындау жөніндегі құжаттар; Комитет қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы көлік және комуникациялар министрінің бұйрықтары; Комитет төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Қазақстан Республикасы Премьер-Министріндегі кеңестердің хаттамалары; Еуропалық экономикалық қауымдастық Интеграциалық комитеті жанындағы Тасымалдау саясаты кеңесі отырыстарының хаттамалары; Алматы қаласында метро-монорельс жүйесін салу жобасының техникалық-экономикалық негіздемесі; темір жолдар қауымдастығы ұйымы (ТЖҚҰ) мен ТЖҚҰ темір жолдардың Бас директорлары конференциясының бірлескен кеңесінің хаттамасы; «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ акциялар пакетінің құнын бағалау;

2007-2012 жылдарға арналған темір жол көлігінде жүк тасуды контейнерлеу бағдарламасының жобасы және темір жол тасымалын дамыту жөніндегі құжаттар және басқалар.

112 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік комитеті жанындағы Кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру жөніндегі агенттігі 3 1996 жылғы құжаттар: күмәнді кәсіпорындарды қалпына келтіру, сауықтыру, қайта ұйымдастыру сұрақтары бойынша; акцияларының мемлекеттік пакетінің мөлшері 50% және қызметкерлерінің саны 200 аспайтын Алматы қаласы шаруашылық субъектілерінің берешектері туралы есептер

 

113 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс жөніндегі комитеті 157 2001-2002 жылдар құжаттары: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмалары және оларды орындау жөніндегі құжаттар; Қазақстан Республикасы Парламенті

Мәжілісі депутаттарының сұраулары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, өндірістік кеңестердің хаттамалары; жұмыс жоспарлары; аумақтық органдардың есептері; жоспарлы шығындар сметалары, еншілес мемлекеттік мекемелердің ұжымдық шарттары; бос әкімшілік лауазымдарға кандидаттарды іріктеу жөніндегі конкурсық комиссия отырыстарының хаттамалары; тәртіптік комиссия отырыстарының хаттамалары; анықталған арнайы жасалған және өтірік банкроттықтар туралы есептер мен ақпараттаттар; банкроттау процедурасын жүргізу жөніндегі құжаттар;

банкрот-кәсіпорындар туралы есептер және т.б.

2002 жылғы жеке құрам бойынша құжаттар: жеке құрам бойынша бұйрықтар; жеке еңбек шарттары; Комитет қызметкерлерінің мемлекеттік қызмет өтілін есептеу жөніндегі комиссия отырыстарының хаттамалары және оларға қатысты құжаттар

114 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс жөніндегі комитеті

 

881 2002-2005 жылдар құжаттары: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмалары, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының сұраулары және оларды орындау жөніндегі құжаттар; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, Комитет Коллегиясының отырыстарының хаттамалары;

өндірістік кеңестердің хаттамалары; жұмыс жоспарлары; аумақтық органдардың атқарылған жұмыс жөіндегі есептері; кадрдың саны, құрамы

және ауысымдығы туралы есептер; аумақтық ұйымдарда өткен тексерулер жөніндегі есептер; бюджеттік сұраныстар; бюджеттік бағдарламлар бойынша қаржыландыру жоспарлары; мемлекеттік сатып алу жөніндегі құжаттар; банкроттау процедурасын өткізу сұрақтары жөніндегі құжаттар; банкрот кәсіпорындар туралы есептер және талдаулық жазбалар және басқалар.

2002-2005 жылдарғы Комитет қызметін лидензиялау жөніндегі құжаттар:

банкроттау процедурасында төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкі мен істерін басқаруды лицензиялау сұрақтары бойынша отырыстардың хаттамалары; аумақтық органдар жіберген оларға қатысты бөлек жинақталған құжаттар (өтініштер, дипломдардың, жеке куәліктердің, СТН, еңбек кітапшаларының нотариалды түрде бекітілген көшірмелері)

115 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Аумақаралық

№ 1 салық комитеті

 

1429 2003-2009 жылдарғы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар;

қаржы-шаруашылық қызметін тексеру құжаттары; «Салық салу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы (2006 ж.); декларация толтыру жөніндегі Қағидалар; салық қызметі бойынша семинарлар өткізу жөніндегі құжаттар мен материалдар; құжаттық тексерулер актілері.

Жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар; бұйрықтарды, жеке еңбек шарттарын тіркеу журналдары; қызметкерлердің тізімі және міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік төлемдерді аудару жөніндегі төлем тапсырыстары; ЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу карточкалары; қызметкерлерге еңбекақы саналымының дербес есепшотторы; еңбекақы есептеу ведомостары; босатылған қызметкердің Т-2 нысандағы жеке карточкалары; босатылған қызметкердің жеке істері.

Конкурстық құжаттар: тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттар; мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстардың хаттамалары.

2008-2009 жылдарғы тарату комиссиясының құжаттары: Аумақаралық  № 1 салық комитетін тарату жөніндегі іс-шаралар; таратылғаны, зейнетақылық және әлеуметтік аударымдар жөнінде хабардар ету; тарату комиссиясының құжаттары (шарттар, келісімдер, хаталмасу); бухгалтерлік тарату балансы

116 «Қазақстан Республикасының  Заң шығару институты» жауапкершілігі  шектеулі серіктестігі

 

1927 1998-2011 жылдар құжаттары: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, коллегиялардың қаулылары, ҚР Әділет министрлігінің жұмыс жоспарлары, Институттың негізгі қызметін көрсетсетін ҚР Әділет министріндегі аппаратық кеңестердің хаттамалары, мемлекеттік сатып алу шарттары, мемлекеттік органдармен хат алмасу; жинақталған бүхгалтерлік есептер; штаттық кестелер және оған енгізілген өзгерістер, жылдық статистикалых есептер; салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша есептер; тарату комиссиясының құжаттары: құру туралы бұйрық, ЖШС тарату іс-шаралар жоспары, отырыстардың хаттамалары.

Жеке құрам бойынша құжаттар: бұйрықтар; еңбекақы шығарудың дербес есепшоттары; жеке тұлғалардың тізімі, зейнетақы жарналарын, әлеуметтік төлемдерді аудару жөніндегі төлем тапсырыстары.

Жұмыстан босатылғандардың жеке істері.

117 Қазақстан Республикасының Мұнай және газ өнеркәсібі министрлігі 71 1994-1997 жылдарғы құжаттар: Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, қаулылары, өкімдері, тапсырмалары, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің тапсырмалары және оларды орындау жөніндегі құжаттар; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Министрлік туралы Ереже; қаулылар, коллегия отырыстарының хаттамалары және оларға қатысты құжаттар; штаттық кестелер; жылдық бухгалтерлік есептер.

1994-1997 жылдарғы жеке құрам бойынша құжаттар: жеке құрам бойынша бұйрықтар; еңбекақы шығару кітабы, ведомостары.

118 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 4384 1999-2006 жылдарғы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Комитет Коллегиясы отырыстарының хаттамалары; нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу жөніндегі құжаттар; Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен, Қазақстан Республикасы Парламетімен, министрліктермен және ведомстволармен хат алмасулар; «Қозғалмайтын мүлік орталығы» РМК қызметін кешенді тексеру, аумақтық әділет органдарының заң қызметін көрсетуді ұйымдастыруын тексеру қорытындыларының құжаттары;

облыстық әділет басқармаларының жұмыстары туралы есептер, анықтамалар, ақпараттар; Қозғалмайтын мүлік орталықтарының штаттық кестелері; лицензиаттардың қызметін текснеру құжаттары және басқалар.

Тіркеу құжаттары: заңды тұлғаларды, филиалдарды және өкілдіктерді; лицензиялар беру журналы; тіркеу істері.

119 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің

Бас салық инспекциясы

41 1994-1996 жылдарғы құжаттар: салық салу мәселелері бойынша заңнамалық және нормативтік актілер; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің салық салу сұрақтары бойынша тапсырмалары; Қазақстан Республикасы Үкіметімен, министрліктермен салық салу сұрақтары бойынша хат алмасу; облыстар бойынша кешенді тексерулердің құжаттары.

1996 жылғы жеке құрам бойынша құжаттар: Бас салық инспекциясы бастығының жеке құрам бойынша бұйрықтары.

120 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің

Салық комитеті

1138      2002-2014 Комитет Председателінің негізгі қызметі бойынша бұйрықтары; ережелері, нұсқаулықтары, положение Комитета; документы по итогам проверок налогоплательщиков и территориальных налоговых органов;годовой отчет и т.д.

Облыстар мен аумақтық салық комитетінің негізгі қызметі бойынша кешенді тексерулердің құжаттары.

2002 жылғы жеке құрам бойынша құжаттар: Салық комитетінің жеке құрам бойынша бұйрықтары

121 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің

Салық комитеті

134 1996-1998 жылдарғы құжаттар: Қазақстан Республикасы үкіметтік органдарының қаулылары, өкімдері; Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары және оларды орындау жөніндегі құжаттар; Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасы Парламентімен салық салу сұрақтары бойынша хат алмасу; Коллегия отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; облыстық салық басқармалары; Салық комитетінің құрылымдық бөлімдері туралы ережелер; бюджеттің берешектері туралы ақпараттар; ҚР МКМ Салық комитеті органдарының бақылау қызметінің нәтижелері туралы есептер; салықтар мен төлемдер есебі; жылдық балансты талдау, салық органдарының облыстарды, ұйымдарды ревизиялау, тексеру бойынша құжаттар; жеке және заңды тұлғалардың өтініштері; аумақтық салық органдары қызметкерлерінің тізімдері.

1996-1997 жылдарғы жеке құрам құжаттары: жеке құрам бойынша бұйрықтар

122 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің

Салық полициясы комитеті

1 1999 жылғы жеке құрам құжаттары: Салық полициясы комитетінің

дербес есепшоттаы

 

123 Қазқастан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің Акцизделетін өнімдер өндірісі мен айналымын мемлекеттік бақылау жөніндегі комитеті 77 1997-2003 жылдар құжаттары: Комитет Төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Комитет туралы Ереже, нұсқаулықтар; өнім өндіру, қызметті лицензиялау, ұйымды тарату туралы құжаттар;

2001-2002 жылдарғы жеке құрам бойынша құжаттар: Комитет Төрағасының жеке құрам бойынша бұйрықтары.

124 СССР энергетика және электрификация министрлігінің «Средазэнергонадзор» мемлекеттік энергетикалық бақылауының аумақтық басқармасы 19 1987-1992 жылдарғы жеке құрам бойынша құжаттар: жеке құрам бойынша бұйрықтар, еңбекақы есептеу ведомостары; қызметкерлердің дербес есепшоттары
125 Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі 3174 2002-2010 жылдар құжаттары: Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, өкімдері, тапсырмалары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, тапсырмалары, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің  тапсырмалары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Министрлік коллегиясы отырыстарының, Министрдегі кеңестердің, мемлекеттік тілде терминдер әзірлейтін жұмыс тобы отырыстарының хаттамалары;

Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Министрлік қызметінің негізгі мәселелері бойынша баяндамалар мен сөз сөйлеулер; Министрлік даярлаған нормативтік құқықтық актілер; Қазақстан Республикасы

Парламенті депутаттарының сұраулары; экспорт пен импортқа лицензия беру құжаттары; бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу, кедендік-тарифтік реттеу, сауда-экономикалық ынтымақтастық жұмысы туралы, әлеуметтік-экономикалық даму туралы, өндірістік-инновациялық саясаттты дамыту, босаған әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға қабылдау үшін конкурстар өткізу туралы; лизингтік қызметті дамыту туралы, Министрліктің ғылыми-техникалық кеңесі туралы; жылдық жоспарлар, есептер; кадр құрамы және ауысымы туралы;

2003-2006 жылдарғы республикалық бюджеттік бағдарламаларды және конкурстық құжаттарды жүзеге асыру барысы туралы және басқалар.

Мемлекеттік сатып алу конкурстарын өткізу жөніндегі құжаттар (хаттамалар, ескертулер, сұраныстар, хабарландырулар);

2002-2009 жылдарғы қызмет түлерімен айналысу құқығына лицензиялар беру туралы құжаттар;

1998-2005 жылдары жұмыстан босатылған саяси қызметкерлердің жеке істері

126 Целиноград қаласы атқару комитетінің сәулет және қала құрылысы басқармасы 9293 1973-2007 жылдардағы құжаттар: сметалық-жоба құжаттары (бас жобалар, жоспарлар жобасы, жер телімдерін бөлу туралы шешімдер, объектілердің схемалары, актілерімен  бірге пайдалануға беруді қабылдау), тұрғын үй қорының санитарлық-техникалық жағдайын тексеру; жер телімдерін бөлу туралы актілер; ғимараттарды салу және қайта құру жобаларының эскиздері.
127 Қазақстан Республикасы Энергетика және минералды ресурстар министрлігінің Аэрокосмостық комитеті 256 1993-2001 жылдардағы құжаттар: құрылтайшы құжаттар; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар мен өкімдер; Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен,  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі кеңсесімен, министрліктермен, ведомстволармен және ұйымдармен хат алмасу; атқарылған жұмыс есептері; халықаралық келісім жобалары; 1994-1995 жылдардағы ғылыми-техникалық кеңес мәжілістерінің хаттамалары; шығыс сметалары; штаттық кестелер; бухгалтерлік және статистикалық жылдық есептер; «Байқоңыр» космодромының объектілерінің құрамы туралы құжаттар; Қазақстан Республикасының космос қызметі бойынша халықаралық келісімдері және т.б.
128 Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің Байланыс және ақпараттандыру жөніндегі комитеті 795 2000-2003 жылдардағы құжаттар: Комитет төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; спутниктік байланыс, эфирлік телехабарлар, пейджинг байланысы туралы құжаттар; Қазақстан Республикасы Премьер Министрі кеңсесінің тапсырмалары; министрліктермен, ведомстволармен ақционерлік қоғамдармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу; лицензиялық комиссия отырыстарының хаттамалары; жұмыс жоспары, есептер; Комитеттің штаттық кестесі; жойылған мемлекеттік лицензиялар және т.б.; конкурстық құжаттар (мемлекеттік сатып алу жөнінде).

Жеке құрам бойынша құжаттар: Комитет төрағасының бұйрықтары; жалақы  туралы кітап; аттестациялық комиссия, еңбек өтілін белгілеу мәжілістерінің хаттамалары; қызметкерлердің жеке карточкалары; жеке еңбек шарттары; жеке тұлғалардың тізімі және міндетті зейнетақы жарналарын төлеу тапсырмалары; жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

129 Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлігінің Антидемпингтік бақылау  комитеті. 2001 жылғы жеке құрам бойынша құжаттар: Комитет қызметкерлерінің  мемлекеттік қызметтегі еңбек өтілін есептеу  мәжілісінің хаттамалары.

 

130 Қазақстан Республикасының Ақпарттандыру және байланыс агенттігі 4250 2003-2010 жылғы құжаттар: Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің тапсырмалары мен олардың орындалуы туралы құжаттар; Агенттік төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; ұялы телефондар байланысы жүйесін ұйымдастыру, жер бекетінің спутниктік байланысы үшін Қазақстан Республикасы территориясында радиожиілік спекторын қолдану рұқсаты бойынша келісу, хаттау құжаттары; Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Премьер–Министрімен, министрліктермен, ведомстволармен  негізгі қызмет бойынша хат алмасу; әкімшілік мемлекеттік лауазымдық бос орындарға жарияланған конкурстық комиссияның, аппараттық жиналыстың, хаттамалары; сараптау кеңесінің отырысы; лицензиялық комиссия; жойылған мемлекеттік лицензиялар; бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру жоспары; штаттық кесте, ғылыми-зерттеу жұмыстарының есептері; мемлекеттік базалық негіз.

2003-2010 жылдардағы конкурстық құжаттар: тауарларды, жұмыс пен қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу ашық конкурстарына қатысу құжаттары; 2003-2010 жылдардағы Агенттік төрағасының жеке құрам  бойынша бұйрықтары;  қызметкерлердің еңбек өтілдерін белгілеу комиссиясы жиналыстарының хаттамалары; жеке еңбек шарттар; Т-2 түріндегі жеке карточкалар; табыс салығын есептеп шегеру; жеке тұлғалар тізімі және міндетті зейнетақы жарналарын аударудың төлем тапсырмалары.

131 Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі жанындағы Әуе кеңістігін пайдалану және азаматтық авиация қызметі жөніндегі комитеті 25 1996-1998 жылдардағы  құжаттар: Қазақстан Республикасы Үкіметінің Комитет қызметіне қатысты қаулылары; Комитет туралы ереже; Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының орталық дәрігерлік-ұшу сараптама комиссиясы туралы; Қазақстан Республикасының әуе көлігін пайдаланушылардың ұшу-штабы құжаттарын жүргізу туралы нұсқаулық; Комитет қызметіне қатысты Министрдің тапсырмалары мен бұйрықтары; Комитет төрағасының бұйрықтары мен тапсырмалары; Комитет төрағасында болған жиналыс хаттамалары; штаттық кестелер; өте жеңіл авиация қызметін ұйымдастыру бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкіметімен, халақаралық ұйымдардың азаматтық авиация саласы жөніндегі  мәселелері бойынша хат алмасу; Министрдің халықаралық «Трансесевразия-98» конференциясына дайындаған баяндама жобасы; «Атырау әуе жолы» ААҚ сертификаты туралы құжаттар.
132 Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің Азаматтық авиация комитеті 790 2000-2007 жылдардағы құжаттар: Комитет қызметіне  қатысты Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Министрдің бұйрықтары; Комитет төрағасының бұйрықтары мен тапсырмалары; Комитеттің негізгі қызмет бойынша қызметтік тапсырмалары; Қазақстан Республикасы Президенті  Әкімшілігімен, Үкіметпен, халықаралық ұйымдармен азаматтық әуе құрылымы туралы хат алмасу; авиациялық қауіпті оқиғалардың алдын алу және қауіпсіз ұшуды қамтамасыз ету бағдарламасы; құрылым бөлімдерінің ережесі; Комитет қызметкерлерінің қызметтік нұсқаулықтары; Министр мен  Төрағада болған жиналыс хаттамалары; қаржы-шаруашылық қызметінің есебі; авиакомпания туралы сертификаттық құжаттар. 2000, 2004-2005 жылдардағы  сметалық-жоба құжаттары: Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңғырту жобасы;

Ақтау қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңғыртудың техникалық-экономикалық негізі.

133 Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі 1878 1991-2006 жылдардағы  құжаттар: Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары мен олардың орындалуы жөніндегі құжаттар; Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен, Қазақстан Республикасы Парламентімен, халықаралық ұйымдармен көлік-коммуникация комплексі мәселелері жөнінде хат алмасу; Министрдің негізгі құрам бойынша бұйрықтары; аппарат мәжілістерінің хаттамалары; қаржыландыру жоспарлары; бюджет жоспарларын жүзеге асыру есптері; жылдық бухгалтерлік баланстар; штаттық кестелер; шетелдермен ынтымақтастық туралы  құжаттар.

1999–2006 жылдардағы конкурс құжаттары: Министрлік және ведомстволардың конкурстық комиссиясы отырысының хаттамалары; тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді сатып алу ашық конкурсына қатысу және өтініштер әзірлеу бойынша бірыңғай конкурстық құжаттар; конкурс жеңімпаздарының  конкурстық құжаттары және т.б.

134 Қазақстан Республикасы  Туризм және спорт жөніндегі агенттігінің

«Ұлттық штаттық командалар және спорт резерві дирекциясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

688 1993-2010 жылдардағы құжаттар: құрылтайшы құжаттар; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; штаттық кестелер; шығын сметасы; Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігімен халықаралық ынтымақтастық жөніндегі хат алмасулары; спорт түрлері бойынша біріккен ұлттық командалардың тізімі; жылдық бухгалтерлік, статистикалық есептер.
135 «Астана қаласының сәулеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 12- фото құжат, (45-есеп бірлігі) 2010 жылдағы фотоқұжаттар: Астана қаласының сол жағалауының көріністері: Қазақстан Республикасы Президентінің резиденциясы – Ақ орда; Бейбітшілік және келісім сарайы; Тәуелсіздік сарайы; «Қазақ елі» монументі; «Бәйтерек»; Қазақстан Республикасы Парламентінің, «Самұрық-Қазына» ҰБҚ; «Хайвилл Астана», «Қазмұнайгаз», Қазақстан Республикасы жол және коммуникациялар министрлігінің, «Қазақстан темір жолының» әкімшілік ғимараттары; «Мега» ойын-сауық кешені; көп пәтерлі тұрғын үй кешендері: «Хайвилл», «Северное сияние», «Триумф Астаны»; цирк ғимараты; Есіл өзенінің оң жағалауындағы панорамалық көріністер: көпірлер; А.С. Пушкіннің ескерткіші, скульптуралық композициялар; кіші сәулет пішіндері; Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылық министрлігінің ғимараты; демалыс, ойын-сауық орындары (қалалық саябақ) және басқалары.
 136 Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Инвестиция жөніндегі комитеті 895 2002-2007 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің  Комитет қызметіне байланысты заңнамалар актілері; Комитеттің құрылтайшы құжаттары; Комитет төрағасының  негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Парламентінің Аппаратымен, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесімен және ведомстволармен Комитеттің негізгі қызметі бойынша  хат алмасулары; Комитет Коллегиясының инвестициялық преференция беру жөніндегі тапсырыстарын қарастыру хаттамалары; бос қызмет орындарын толтыру жайлы  конкурстық комиссия отырыстарының және лауазымдық қызметке сайлау хаттамалары; жылдық жұмыс жоспарлары; штаттық кестелер мен оларға енгізілген өзгертулер; қаржыландыру жоспарлары; жылдық есептер; бухгалтерлік және статистикалық есептер; инвестициялық ынтымақтастықтар туралы құжаттар; Комитеттің инвесторлармен жасасқан шарттары.
137 «Қазтрансойл» акционерлік қоғамы 1569 1997-2006 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар мен өкімдер; Басқарманың, Акционерлердің жалпы жиналыстарының, Техникалық кеңестер мәжілісінің хаттамалары; Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесімен, министрліктермен және ведомстволармен негізгі қызмет туралы хат алмасу; жұмыс жоспарлары; жалпы бухгалтерлік есептер, баланстар; статистикалық есептер; орталық аппарат пен филиалдардың штаттық кестелері; филиалдарға мұнай жіберу бойынша тариф есептерінің құжаттары; коммерциялық ұсыныстар;

Негізгі қызмет бойынша шетел өндірушілерімен хат алмасу; қайғылы оқиғаларды тергеу құжаттары, төтенше жағдайлар бойынша филиалдармен хат алмасу; еңбек қауіпсіздігі бойынша тұрақты әрекеттегі комиссия құжаттары; мұнай құбырларын қайта жаңғырту, модернизациялауға инвестициялар негіздемелерін әзірлеу құжаттары; медиалық пиар-өнімдердің контент-талдауы (филиалдар бойынша); Құрық портында теңіз мұнай құбырларының мұнай жіберу терминалы құрылысының  жобасы.

1998-2006 жылдардағы конкурстық құжаттар: комиссия отырыстарының хаттамалары және оларға құжаттар (конкурстық комиссия құру туралы шешім; ұйымдастырушының конкурстық құжаттары; конверт ашу хаттамалары; конкурс қорытындылары туралы құжаттар; жеңімпаздың конкурстық тапсырысы); тендер өткізудің конкурстық құжаттары.

138 Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің

Сауда комитеті

787 2002-2011 жылдардағы құжаттар: Комитет төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Комитет туралы ереже; Қазақстан Республикасы  Үкіметі жанындағы  Сарапшылар кеңесінің құжаттары (қаулы жобалары, баяндама мәтіндері, шақырулар, хат алмасу); қаржыландыру жоспарының орындалуы жөніндегі жылдық есеп; Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің тапсырмалары, оның орындалуы туралы құжаттар (шолулар, баяндамалар, келісімдер, анықтамалар т.б.); тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу хаттамалары; республикалық ақпараттық маркетинг орталықтарын құру бағдарламалары және оны ТМД жүйесіне  интеграциялау, оның құжаттары (шақырулар, анықтамалар, шешімдер, хат алмасу); жылдық баланс және оның құжаттары (есептер, түсіндірмелер, есептеулер және т.б.)
139 «Арна медия» Ұлттық ақпараттық холдингі» акционерлік қоғамы 175 2008-2010 жылдардағы құжаттар: Басқарма мәжілістерінің хаттамалары және оларға құжаттар (шақырулар, анықтамалар, ақпараттар т.б.);Қоғам басқармасы төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Директорлар кеңесі туралы ереже; Комитеттің стратегиялық басқару бойынша шешімдері; Қоғамның депозиттері; аффилирленгендердің тізімі; дивидендке құқығы барлардың тізімі; қызметкерлердің лауазымдық міндеттері туралы нұсқаулықтар; Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің бюджеті мен жоспарлары, қаржы-шаруашылық қызметінің есептері; Қазақстан Республикасы Үкіметімен, министрліктермен, агенттіктермен және ведомстволармен  қызметтің негізгі түрлері бойынша хат алмасу; тауарлар, жұмыс пен қызмет көрсетуді мемлекетттік сатып алу тендерін өткізу құжаттары (хаттамалар, хабарландырулар);

2008-2010 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: Басқарма төрағасының жеке құрам бойынша бұйрықтары; Басқарма төрағасының жеке құрам бойынша бұйрықтарды тіркеу кітабы; 2010 жылы жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

140 «Темір жол көлігі солтүстік-орталық аумағының  санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 634 1997-2011 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Орталықтың штаттық кестесі мен өзгерістері; Жол санэпидстанциясының бактериологиялық лабораториясы туралы Ереже; жылдық-өндірістік жұмыс жоспары; шығын сметалары; шығын сметаларының орындалу балансы; қаржы-шаруашылық, мамандар, қадағалау қызметі және Қазақстан Республикасының қоршаған орта мен жұқпалы ауруларды санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау мониторингі туралы жылдық есептері; емдеу-сауықтыру мекемелері жүйесі, мамандары және қызметі туралы жылдық есептер; Орталықтың бактериологиялық лаборотория филиалдарын тексеру жұмысының құжаттары (анықтамалар, актілер); бактериологиялық лабораториясының аттестациялық паспорты; паразитарлық аурулардың және парацитологиялық лаборатория қызметінің талдамалары; санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және лабораториялық зерттеулер жүргізудің ақылы қызмет түрінің баға тізбесі; темір жол көлігі Ақмола аумағы орталықтарында бактериологиялық лабораториялардың жүргізген зерттеулері туралы құжаттар (есептер, ақпараттар, талдаулар).

1997-2011 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар; 1997, 2000-2001 жылдардағы жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

141 Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі «Қазавиамет» республикалық мемлекеттік кәсіпорны 1882 1999-2020 жылдардағы құжаттар: «Қазавиамет» РМҚК Жарғысы; «Казаэросервис» АҚ негізгі қызмет бойынша тапсырмалар мен бұйрықтар; филиалдардың бұйрықтары;директордың отырыстарының хаттамалары, жоспарлы шығын сметасы; шығын сметасының орындалуы туралы есептер, статистикалық есептер, штаттық-жалақы кестесі, бухгалтерлік баланс, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары, қаржы-шаруашылық қызметінің талдамасы; 1999-2015 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар.; 2006-2015 жылғы «Казаэросервис» АҚ жұмыстан босатылған қызметкерлердің құжаттары.
142 Қазақстан Республикасы Ұлттық «Банкаралық және қаржылық телекоммуникация орталығы» жабық акционерлік қоғамы 163 1995-2001 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Респуликасы ұлттық банкі басқармасының қаулылары; Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамалары; жылдық бухгалтерлік есептер; аудиторлық есептер; жеке құрам бойынша 1995-1999 жылдардағы құжаттар; 1995-1999 жылдары жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.
143 Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі 687 2000-2007 жылдардағы құжаттар: «Мемлекеттік жер кадастрының автоматты-ақпарат жүйесін құру» Бағдарламасының хаттамалары; Агенттіктің орталық және аймақтық аппараттарының штаттық кестелері; республикалық бюджет тарапынан  қаржыландырылатын ұйымдардың қаражатты мақсатты түрде пайдалануын тексеру нәтижелерінің құжаттары; Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесімен, жер телімдерін меншікке сату жөніндегі Қазақстан Республикасы Есептеу комисссиясымен хат алмасу; Агенттіктің базалық көрсеткіштері; жылдық және статистикалық есептер; тәртіп комиссиясы отырыстарының, кәсіподақ комитетінің  хаттамалары; бастықтардың жеке еңбек шарттары; жеке және заңды тұлғалардың жер мәселесі бойынша өтініштері; конкурс құжаттары.
144 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  Балалардың құқығын қорғау комитеті 72 2006-2007 жылдардағы құжаттар: Комитеттің ережесі; Комитет коллегиясы отырыстарының хаттамалары; Комитет төрағасының негізгі қызметтер бойынша бұйрықтары; жылдық жоспарлар мен есептер; штаттық кестелер; жылдық қаржыландыру жоспары; бухгалтерлік, салық, қаржы есептері; қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары; қызмет, жұмыс, тауарларды мемлекеттік сатып алу құжаттары; конкурстар, семинарлар, дөңгелек столдар ұйымдастырып, өткізу туралы құжаттар; орталық мемлекеттік органдармен хат алмасу және т.б.
145 Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің  Метрология және стратегиялық реттеу жөніндегі комитеті 693 1996-2008 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары және олардың орындалуы туралы құжаттар; Мемстандарт Төрағасымен болған мәжіліс хаттамалары; Мемстандарт Төрағасының  негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; штаттық кесте; лауазымдық нұсқаулықтар; жылдық құрама баланс; жылдық статистикалық есептер; жылдық жұмыс жоспарлары; мемлекеттік сатып алу туралы келісімдер; сарапшы-аудиторлардың  аттестация құжаттары; аккредитация жөніндегі құжаттар; Қазақстан Республикасы Үкіметімен, министрліктермен негізгі қызмет бойынша хат алмасу.
146 «Қазақ әуендері» акционерлік қоғамы 40 2005-2006 жылдардағы құжаттар: Қоғам мен «Продюсерлік орталық «ҚазақИнтерАрттың» құрылу құжаттары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Директорлар кеңесі, Көркемөнерпаздар кеңесі, Қоғам бастығы жиналыстарының  хаттамалары; қаржы-шаруашылық қызметтің жылдық жоспарлары, шаруашылық-қаржылық жұмыс жоспарының, салық және міндетті төлемдердің, бухгалтерлік баланстың орындалуы туралы және еңбек туралы статистикалық қызметтің басты көрсеткіштері туралы есептер; Қоғам жұмысының регламенті, құрылым бөлімдерінің ережесі, Қоғам мен филиалдар қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары, негізгі қызмет бойынша хат алмасу; мәдени шараларды өткізу құжаттары.
147 Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитеті «Қазақстандық стандарттау және сертификаттау институты» РМК 3775 1997-2009 жылдардағы құжаттар: жылдық  жұмыс жоспары мен есебі; кәсіпорын директорының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; стандарттау мәселесі туралы құжаттар; нормативті құжаттар жобасын сараптау нәтижесінің қорытындысы жайындағы құжаттар;

Мемстандарт және оған қарасты ведомстволық кәсіпорындармен, Комитетпен, заңды және жеке тұлғалармен стандарттау мәселесі туралы хат алмасу; 2002-2009 жылдардағы конкурстық құжаттар: тауар, жұмыс, қызметті мемлекеттік сатып алу ашық конкурстарының құжаттары.

148 «Ұлттық компания Қазақстан Инжиниринг» акционерлік қоғамы 515 2003-2011 жылдардағы құжаттар: акционерлердің жалпы жиналысының хаттамалары; директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен құжаттары; аудиторлық есептер; Қоғам Президенттің негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Президентте болған мәжілістердің хаттамалары (2003-2007 жж.); басқарма мәжілістерінің хаттамалары. Қоғамның есепке алу саясаты жөніндегі құжаттар; Зауыттар мен кәсіпорындарды дамыту жоспарлары; кәсіпорындарды басқарудың тиімділігі жайлы талдау есептері; мен есептер; келісімдер, халықаралық ынтымақтастық туралы келісімдер жобасы.
149 «Казахстанская правда республикалық газеті» ААҚ 219 1998-2007 жылдардағы құжаттар: қоғам Президентінің негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; «Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдары үй салу құрылысын дамыту мемлекеттік бағдарламасын» насихаттау жөніндегі, мемлекеттік ақпарат саясатын жүзеге асыру туралы, салық жөнінде және басқада міндетті бюджет төлемдері туралы есептер; тауар, жұмыс және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы құжаттар;

1998-2006 жылдардың жеке құрам бойынша құжаттары: жеке тұлғалардың тізім; зейнетақы жарналарын, әлеуметтік көмек бөлу туралы төлем тапсырмалары; 1990, 1992-2006 жылдары жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

150 Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің  Тілдер жөніндегі комитеті 275 2005-2008 жылдардағы құжаттар: Комитеттің қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының Үкіметі  мәжілістерінің хаттамалары; Комитет төрағасында болған  аппараттық мәжілістердің хаттамалары; Комитет төрағасының  негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің тапсырмалары және олардың орындалуы жөніндегі құжаттар; 2001-2010 жылдары тілдерді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның орындалуы туралы орталық және жергілікті атқару органдарының ақпараттары
151 «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ 528 2001-2007 жылдардағы құжаттар: Басқарма кеңесі отырыстарының хаттамалары; қоғамның негізгі қызмет бойынша бұйрықтары мен өкімдері; Қазақстан Республикасы мемлекеттік мекемелерін ақпараттандыру ісін және  бірыңғай ақпараттық кеңістікті  қалыптастыру  жұмысын үйлестіру комиссиясы отырыстарының хаттамалары; ЭҚА БЖ бағдарламалық кешенін әзірлеп, енгізу құжаттары; республикалық бюджет бағдарламасы аясында орындалған жұмыс есептері; мемлекеттік база құру бойынша есеп;  қоғам төрағасы баяндамасының мәтіндері;

Компьютер жабдықтарын, бағдарламалық құралдар, базалық бағдарламамен қамтамасыз ету, жұмыс және қызмет көрсетуді  мемлекеттік сатып алу туралы құжаттар; Қазақстан Республикасы  ақпараттандыру және байланыс агенттігімен, мемлекеттік органдармен ақпараттандыру туралы хат алмасу;

152 Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты 4187 1996-2008 жылдарғы құжаттар: Парламент Сенаты Комитеттерінің  жұмыс жоспарлары; Комитет мәжілістерінің қаулылары, шешімдері, ұсыныстар мен стенограммалары: заң, қаулылар, шешімдердің жобалары, олардың әзірленуі туралы құжаттар; заң мәтіндері; Парламент Сенатының баяндамасына материалдар; Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен, Үкімет Аппаратымен, министрліктермен

парламентаралық байланыс жөнінде хат алмасу; шетел парламенттерімен хат алмасу; Парламент Сенаты және Парламент Бюросындағы мәжілістердің стенограммалары.

153 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлік жөніндегі мемлекеттік комитеті 1979 1991-1997 жылдардағы құжаттар: Комитет төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, қаулылары мен өкімдері; коллегия отырыстарының хаттамалары; ғимаратты, тұрғын жайларды, жер телімдерін пайдалану, жалға алу,  облыстар бойынша меншікке ие болу туралы қабылдау, өткізу актілері; кәсіпорындарды, өндіріс объектілерін және құрылымдарды мемлекет қарауынан алу, қайта құру  құжаттары; бұрынғы СССР меншігін бөлісу жайлы мемлекетаралық комиссияның шарттары мен  пікірлері туралы құжаттар; мемлекеттік кәсіпорындар мен ауылшаруашылық агроөндіріс кешендерін жекешелендіру туралы республикалық комиссия құжаттары; облыстар бойынша мемлекет қарауынан шығару, жекешелендіру туралы жылдық есептер; инвестиция, жекешелендіру қорларын лицезиялау туралы құжаттар; купон аукционы қорытындысы туралы хаттамалар; инвестициялық, жекешелендіру қорларының нәтижелері туралы есептер; Қазақстан Республикасы Президентінің, Премьер-Министрдің тапсырмалары және олардың орындалуы жайындағы құжаттар; Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігімен, Премьер-Министрдің Кабинетімен және министрліктермен мемлекет қарауынан шығару, жекешелендіру туралы хат алмасу; орталық аппараттың штаттық кестесі; аумақтық комитеттер мен орталық аппараттың шығын сметалары балансының орындалуы жөніндегі құжаттар және т.б.
154 «Астана-ҚМГ» ЖШС 2288 2003-2013 жылдардағы құжаттар: Бас директордың негізгі қызмет бойынша бұйрықтары мен өкімдері; Бақылау кеңесінің шешімдері; көлікке жанар-жағар май құю бекеттерінде төтенше жағдайлардың алдын алуды ұйымдастыру жоспарлары; қалаларда жанар-жағар май қою бекеттерінің өндіріс объектілерін техникалық тексерістен өткізу жөніндегі есеп; салық туралы есеп; жылдық статистикалық есептер; өндіріс мәжілістерінің хаттамалары;

2003-2008 жылдардағы конкурстардың құжаттары.

2003-2013 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар мен жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

155 Қазақстан Республикасының  Туризм және спорт министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398 2006-2012 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Президентінің, Премьер-Министрдің тапсырмалары және олардың орындалуы туралы құжаттар; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; министрлік коллегиясы мәжілісінің хаттамалары; денешынықтыру мен спорттың мемлекеттік Бағдарламасын жүзеге асыру туралы шаралар жоспары; мемлекеттік органдарға енгізілген бастама ұсыныстар; инвестиция қызметі жайлы құжаттар; салық және бюджетке міндетті төлемдердің жылдық есептері; тауар, жұмыс және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы  келісімдер; қаржыландыру жоспарының орындалуы жайындағы құжаттар;  мемлекеттік марапаттау мен сыйлыққа ұсыну құжаттары; халықаралық ұйымдармен, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы   Премьер-Министрінің Кеңсесімен, Қазақстан Республикасының Парламентімен туризм және спортты дамыту мәселесі туралы хат алмасу.
156 Қазақстан Республикасы

Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігінің  «Арнайы бағдарламалардың ғылыми-методикалық орталығы» РМҚК

64 2001-2011 жылдардағы құжаттар: кәсіпорын директорының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; қызметтің барлық негізгі бағыты мен түрі туралы статистикалық есептер;  салық және бюджетке міндетті төлемдердің жылдық есептері; штаттық кестелер; негізгі қызмет мәселесі туралы министрліктермен хат алмасу.

Тарату комиссиясының құжаттары.

157 Қазақстан Республикасының Энергетика және көмір өнеркәсібі  министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

 

659 1993-1997 жылдардағы құжаттар: министрліктің қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары; Қазақстан Республикасы Президентінің, Премьер-Министрдің тапсырмалары және олардың орындалуы туралы құжаттар; Қазақстан Республикасы министрлік коллегиясы отырыстарының қаулылары; министрдің негізгі қызмет бойынша бұйрықтары мен өкімдері; энергетика саласы мекемелерінің жылдық есептері; мұнай шығаруға келісім-шарттар; мұнайгаз кешенінің ахуалы және оның шикізат базасының талдамасы; алыс-жақын шетелдердің импортына лицензиялар; штаттық кестелер; экономикалық және әлеуметтік даму  дамудың индикативтік жоспарлары; Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесімен  хат алмасу.
158 Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

 

774 2010-2012 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Үкіметінің министрліктің қызметіне қатысты қаулылары; Қазақстан Республикасы Президентінің, Премьер-Министрдің тапсырмалары және олардың орындалуы туралы құжаттар; министрлік коллегиясы отырысының хаттамалары мен қаулылары; министрде өткен аппаратық мәжілістердің хаттамалары; министрдің негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; байланыс, ақпарат, ақпараттандыру мәселесі жөніндегі халықаралық ынтымақтастық туралы құжаттар; стратегиялық жоспарлау туралы құжаттар; ақпаратты-технологиялық жобаларды жүзеге асыру құжаттары; Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесімен хат алмасу. 2010-2011 жылдардағы жеке құрам істері және 2010-2012 жылдары жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.
159 Қазақстан Республикасының Жекешелендіру жөніндегі мемлекеттік комитеті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1614 1995-1997 жылдардағы құжаттар: Төрағаның негізгі құрам бойынша бұйрықтары; Комитеттің қаулылары; Комитет коллегиясының құжаттары; жедел мәжілістердің хаттамалары; акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акция пакеттерін сату жөніндегі жұмыс тобы жиналысының хаттамалары; халықаралық қатынастар туралы құжаттар; облыстар бойынша мемлекеттің қарауынан шығу және жекешелендіру барысы жайлы құжаттар; Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Парламент Сенаты мен Мәжілісі аппаратымен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің  аппаратымен негізгі қызмет бойынша хат алмасу; купондық аукциондар комиссиясы жиналысының хаттамалары; жекешелендіру объектілерін бағалау туралы консалтинг ұйымдарының есептері; мемлекеттік акция пакеттерін сату туралы құжаттар; агроөнеркәсіп кешенін жекешелендіру мәселесі туралы республикалық ұйымдармен хат алмасу.
160 Қазақстан Республикасы

Туризм және спорт министрлігінің  Туризм индустриясы комитеті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269 2006-2009 жылдардағы құжаттар: Комитет төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Комитет басшылығында өткен жиналыстардың хаттамалары; Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің тапсырмаларының орындалуы туралы құжаттар; Комитет төрағасында және орынбасарларында өткен жиналыстардың хаттамалары; халықаралық туристік көрмелер ұйымдастырып өткізу және туристік жәрмеңкелерге қатысу туралы құжаттар; туризмді дамыту туралы Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру барысы туралы құжаттар; республика аумақтарында туризмді дамыту паспорттары; туристік бағдарлар мен жолдардың мемлекеттік реестрі; халықаралық маңыздағы алға шыққан жобалар туралы құжаттар; халықаралық туристік  ұйымдармен туризмді дамыту мәселесі туралы хат алмасу; министрліктермен, агенттіктермен, басқа да мемлекеттік органдармен туристік қызмет туралы хат алмасу; 2006-2009 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар; 2006-2009 жылдардағы жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.
161 Мырзатай Жолдасбеков

(1937 ж.), мемлекет және қоғам қайраткері, белгілі ғалым, түрколог, жазушы, филология ғылымдарының докторы, профессор

 

 

 

 

983/11320

 

1952-2017 жылдардағы құжаттар: шығармашылық қызметі туралы: мақалалар,  көрнекті мәдениет қайраткерлері туралы сұхбаттар; Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігі туралы; қазақ тілін дамыту туралы; Орхон ескерткіштерінің  толық Атласы (карта) туралы; өлеңдер жинағы, сценарийлер, баспадан шыққан кітаптар, мәдениет мәселесі, білім және ғылым жөніндегі баспа материалдары, түрлі мемлекеттік, қоғамдық форумдардағы баяндамалар мен сөздерінің мәтіндері; ғылыми еңбектері-кандидаттық және докторлық диссертациялары; марапаттау құжаттары; басшылық, қоғамдық еңбек қызметтері туралы құжаттар; Қазақстан Республикасы және шетел мемлекеттерінің қоғамдық және мемлекеттік ұйымдарының басшыларымен ынтымақтастық және кездесу туралы фото-дыбыс-бейне-кино құжаттар; жеке тұрғыдағы құжаттар.
162 Сариева Рысты Халесовна (1949 ж.), Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, тарих ғылымдарының кандидаты

 

330/2232

 

1967-2011 жылдардағы құжаттар: жеке басы туралы; білім туралы,  ғылыми атаққа ие болу туралы, қызметтік құжаттар, марапаттау жөнінде,  қор иесінің қызметі және қоғамдық қызметі туралы; мұрағат ісі саласы бойынша ынтымақтастық жөніндегі құжаттар; түрлі деңгейлердегі конференциялардың материалдары; тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесіне дайындаған автореферат пен диссертация; кітаптар, мақалалар, баяндамалар, сұхбаттар; авторлардың қолтаңбасымен қор иесіне сыйлаған кітаптары; қор иесінің жұбайы мен қызының жеке басының құжаттары; қор иесіне арналған мақалалар; фото-бейне құжаттар; электрондық жеткізгіштердегі құжаттар.
163 Әбсаттар қажы Дербісәлі (1947 ж.), Қазақстан мұсылмандарының  діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти, халықаралық араб тілі академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы,  профессор. 47 /334

 

1969-2009 жылдардағы құжаттар: жеке басының құжаттары; қызметтік және қоғамдық қызмет туралы құжаттар; шығармашылық құжаттар; қор иесі туралы құжаттар; фотоқұжаттар.

 

 

 

 

164 Нәрікбаев Мақсұт Сұлтанұлы (1940-2015 жж.), заң ғылымдарының докторы, профессор

 

388/ 3119 1992-2014 жылдардағы құжаттар: жеке басының құжаттары; қызметтік және қоғамдық қызмет құжаттары; шығармашылық (ғылыми-зерттеу жұмысы, кітаптар, басылған мақалалар, сұхбаттар, өлеңдер, баяндамалар, сөйлеген сөздер); хат алмасу; қор иесі жинақтаған құжаттар; қор иесі туралы құжаттар; фото-бейне-құжаттар.
165 Ораз Нұрғожа Нарынбайұлы (1932-2016 жж.), ақын-жазушы, қоғам қайраткері

 

175/1505 1927-2008  жылдардағы құжаттар: жеке басының құжаттары; шығармашылық құжаттар (мақалалардың, повестер мен романдардың, пьесалардың және т.б. қолжазбалары); марапаттау құжаттары; хат алмасу, құттықтаулар, шақырулар, қор иесінің  жанұясы мүшелерінің құжаттары; фото-дыбыс-бейне-құжаттар.
166 Насролла Мубашшир

ат-Тарази аль-Хусейни (1922-2002 жж.), тегі қазақ, Мысырдың атақты ғалымы, профессор, библиограф, ориенталист

116 /127 1874-2004 жылдардағы құжаттар: жеке басының құжаттары; марапаттау туралы құжаттар;шығармашылық құжаттар; әдебиет және тіл туралы таңдамалы шығармалар; тарихи шығармалар; қор иесі жинақтаған құжаттар; естеліктер; ғалым туралы мақалалар.

 

167 Ақселеу Сланұлы Сейдімбек (1942-2009 жж.), Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, жазушы, филология ғылымдарының докторы, профессор. 352/2827 1956-2010 жылдардағы құжаттар: жеке басының құжаттары; марапаттау туралы құжаттар; құттықтаулар; жанұя құжаттары; шығармашылық құжаттары; қолжазбалар; фотоқұжаттар; электронды жеткізгіштегі құжаттар.

 

 

 

168 Кәри Әбитов (1922-2011 жж.), Ұлы Отан соғысының ардагері

 

64/84 1946-2009 жылдардағы құжаттар: К. Әбитовтың өмірбаянына қатысты құжаттар; марапаттау туралы құжаттар; мақалалар; К.Әбитовтың сұхбаттары; түрлі авторлардың қор иесі туралы мақалалары; қор иесінің фотоқұжаттары
169 Қазкенов Қазбек Майлыбайұлы (1949 ж.), академик, профессор, философия ғылымдарының докторы, «Нұр Отан» ХДП Астана қаласы филиалының әлеуметтік бастама және талдау, бағдарлау орталығының бастығы 295/ 1031 1976-2018 жылдардағы құжаттар: жеке басының құжаттары (ғылыми дәрежеге ие болу дипломдары, ХҒА ЭБ Академиясының мүше-корреспондентінің құжаты, қызмет құжаттары, марапат құжаттары, медаль, кеуде белгілеріне, мақтау грамоталарына құжаттар); қызметтік және қоғамдық қызмет туралы құжаттар; кітаптар, мақалалар, қор иесінің сұхбаттары; ол туралы мақалалар; фото-бейне-құжаттар

 

 

170 Қойшығара Салғараұлы (1939 ж.), ғалым, жазушы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының  еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты 134/748 1911-2011 жылдардағы құжаттар: жеке басының құжаттары (ғылым кандидаты  дәрежесіне ие болу ғылыми атағының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының құжаттары), ғылыми-зерттеу мақалалары, медальдар, фотоқұжаттар)

 

 

 

 

171 Жақанов Ілия (1936 ж.), композитор, ақын, жазушы, музыка зерттеуші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері

 

 

160/784 1931-2016 жылдардағы құжаттар: жеке басының құжаттары; білім туралы дипломдар; құрметті профессор, академик атағына ие болу туралы куәліктер; орден кітапшалары; құрмет грамоталары; қор иесінің шығармашылық құжаттары (мақалалар, эссе, сценарийлер, кітаптар, жарыққа шыққан мақалалар, сұхбаттар, әндер); музыка және музыканттар жайлы зерттеу жұмыстары; қор иесі туралы құжаттар ( бұқаралық ақпарат құралдарындағы  мақалалар мен өлеңдер); дыбыс, бейне, фото құжаттар
172 Салықов Кәкімбек

(1932-2013 жж.), ақын, жазушы,  Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, «Экология» Ұлттық академиясының академигі, Қазақстан жазушылар одағының Ақсақалдар кеңесінің мүшесі

150/ 2809

 

1943-2011 жылдардағы құжаттар: еңбек және шығармашылық қызметінің өмірбаяны; қор иесінің мерейтойына арналған құттықтаулар; шығармашылық құжаттар (кітаптар, поэмалар, өлеңдер жинағы, өлеңдер, әндер, мақалалар, баяндамалар, сұхбаттар, А.С.Пушкиннің және т.б. шығармаларының аудармалары); қор иесіні туралы құжаттар; қор иесінің жинақтаған құжаттары; хат алмасу.

 

 

173 Кәкімов Рашит Кәкімұлы

(1931-2005 жж.), тың игеруші,

ғалым-агроном, облыстық және Тың өлкесі Кеңесінің депутаты

 

 

14/436 1931-2007 жылдардағы құжаттар: жеке басының құжаттары; өмірбаяны; білім туралы дипломдар; мемлекеттік және партиялық органдардағы қызметі жайлы құжаттар; мерейтойға арналған құттықтау ашық хаттары; қор иесінің балалық шағы, өткен өмірі туралы естелігі;

марапат құжаттары; қор иесінің жинақтаған құжаттары; қор иесі туралы жарыққа шыққан мақалалар; 1950-2007 жылдардағы қоғамдық қызмет бабында және демалыс сәттеріндегі фотосуреттер

174 «ҚазМунайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы 9124 2004-2020 жылдардағы конкурстық құжаттар: учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации, статистическая карта), протокол общего собрания  акционеров, протокол заседания Совета директоров, решение Правления, протокол заседания Правления, приказы генерального дтректора основной деятельности, годовые отчеты и справки по основной деятельности, протоколы заседаний службы внутреннего аудита и документы, протокол совещания у заместителя генерального директора, статистическая отчетность, годовой бухгалтерский отчет, годовые налоговые отчеты, журнал регистрации приказов генерального директора по основной деятельности Общества
175 Фазыл Кәрібжанов

(1912-1960 жж.), көрнекті мемлекеттік және қоғамдық қайраткер

34 (149) 1945-2012 жылдардағы құжаттар: марапаттау туралы құжаттар, қор иесінің жарияланған құжаттары және ол туралы баспасөзде жарияланған мақалалар;
176

 

 

 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі

 

5433 1996-2008 жылдарғы құжаттар: Парламент Мәжілісі Комитеттерінің жұмыс жоспарлары; Комитет отырыстарының қаулылары, шешімдері, ұсыныстары және стенограммалары: заңдар, қаулылар, шешімдердің жобалары, оларды әзірлеу туралы құжаттар; заңдар мәтіндері; Парламент Мәжілісі төрағасының баяндамаларына материалдар; Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен, Үкімет Аппаратымен, министрліктермен

парламентаралық байланыс жөнінде хат алмасу; шетел парламенттерімен хат алмасу; Парламент Мәжілісі отырыстарының стенограммалары, Парламент Мәжілісі Бюросының қаулылары

177 Ударцев Сергей Федорович (1951 ж.), заң ғылымдарының докторы, профессор

 

 

564/3147

 

1960-2016 жылдардағы құжаттар: жеке бас құжаттары, есептер, жарияланған ісердің библиографиялары; марапаттау, мадақтау туралы құжаттар; ресми іс-шараларға, дипломатиялық қабылдауларға шақырулар; қор иесі туралы құжаттар, ол туралы мақалалар, жұмыстарына жасалған рецензиялар, мерейтойлық күндермен құттықтаулар; қор иесі туралы фотоқұжаттар; авторлардың қолтаңбасы қойылған кітаптар; қызметтік және қоғамдық қызмет құжаттары; С.М. Киров атындағы ҚазМУ заң факультетіндегі қызметіне байланысты құжаттар; Алматы жоғарғы партия мектебіндегі, Саясаттану және басқару институтіндегі,  Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институтіндегі қызметіне байланысты құжаттар; Қазақстан Республикасы Коституциялық сотындағы, Юриспруденция Академиясы-«Әділет» жоғарғы заң мектебіндегі, Қазақ Гуманитарлық-Әділет университетіндегі қызметіне байланысты құжаттар; жарияланған кітаптары мен мақалалары; жоғары оқу орындарының жұмысы, Қазақстан, Россия және СССР тарихы туралы

қор иесі жинақтаған құжатар

178 Қазақстан Республикасының Энергетика және табиғи ресурстар министрлігі

 

 

 

110 1997 жылғы құжаттар: Министрліктің қызметіне қатысты Заңдар мен Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Министрлік коллегиясы отырыстарының хаттамалары; жылдық жұмыс жоспары; штаттық кесте; барлық қызмет бағыттары бойынша статистикалық есептер; негізгі қызмет сұрақтары бойынша Президент Әкімшілігімен және Үкімет Аппаратымен хат алмасу; мұнай және газ, кен орындарын игеру үшін бірлескен кәсіпорындар құру сұрақтары бойынша шетелдік мемлекеттермен хат алмасу; мұнайгаз қорларын игеру және өндіру жөніндегі құжаттар; жеткізілген электроэнергияға қарыздарды өтеу жөнінде ТМД елдерімен хат алмасу; энергетика кәсіпорындарының қарыздарын реструктуризациялау және өтеу мәсәлелері жөніндегі құжаттар; энергетика нысандарын акциолендіру және жекешелендіру туралы құжататр және т.б.
179

 

Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда министрлігі

 

 

 

 

 

8059 1997-2014 жылдардағы құжаттар: Министрліктің қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Министрлік коллегиясы отырыстарының қалылыары; жұмыс жоспарлары; штаттық кесстелер; қызметтің барлық бағыттары бойынша статистикалық есептер; негізгі қызмет сұрақтары бойынша Президент Әкімшілігімен және Үкімет Аппаратымен хат алмасу; Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің тапсырмалары және оларды орындау бойынша құжаттар; мұнай және газ мәселелері бойынша шетелдік мемлекеттермен хат алмасу; мұнайгаз құбырларының бғыттары бойынша құжаттар; отын-энергетика кешені бойынша құжаттар; энергетика саласын жекешелендіру мәселелері бойынша жоғарғы ұйымдармен хат алмасу; жеткізілген электроэнергияға қарыздарды өтеу жөнінде ТМД елдерімен хат алмасу; энергетика нысандарын жекешелендіру және реструктуризациялау бойынша хат алмасу және т.б.

1997-2009 жылдарғы қызмет түлерімен айналысу құқығына лицензиялар беру туралы құжаттар.

180 «ҚазМұнайГаз» Сауда үйі» ЖШС 1490 2002-2003 жылдарғы құжаттар: серіктестіктің Жарғысы; Қоғамның директорлар Кеңесі мен Басқармасының құжаттарыҢ негізгі қызмет бойынша бұйрықтар мен өкімдер; оперативтік кеңестердің хаттамалары; штаттық кестелер; «Казтрансойл» жүйесі арқылы мұнайды экспорттау жөніндегі жылдық есептер; жылдық бухгалтерлік баланстар;

конкурстық  құжаттар (мұнай мен газ өнімдерін сатып алу, товарлы-материалдық құндылықтарды жеткізу, құбырларды жабатын плиталарды жеткізу жөніндегі конкурстарға қатысу құжаттары; конкурстық өтінштерді ашу хаттамалары, ашық конкурстардың нәтижелері); мұнай өнімдері мен газды сату бойынша жылдық есептер.

181 Әкім Тарази (Әшімов) (1933 ж.), жазушы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 323/1338

 

1950-2013 жылдарғы құжаттар:

өмірбаяндық құжаттар; білім алуы жөніндегі құжаттар, партия, кәсіподақ, қоғадық ұйымдарға мүшелік билеттер; депутаттық куәліктер; шетелге шығу төлқұжаты, әскери билеті, жеке іс парақтары, қызметтік төлқұжат; атқарған қызметтерін анықтайтын құжаттар; ордендер кітапшалары, медальдардың, төсбелгілердің куәліктері; күнделігі мен қойын дәптерлері; өмірбаяны, қор иесіне берілген шығармашылық мінездеме; шығармашылық құжаттары – романдары, повестері, пьесалары, киносценарилері, әңгімелері мен очерктері; сөйлеген сөздері, баяндамалары және репортаждары; марапаттау құжаттары, қор иесін мерекелермен, мерейтойларымен құттықтаулар, шақырулар; қызметтік және қоғамдық құжаттары; шығармашылық құжаттары: мақалалары мен сұхбаттарының қолжазбалары және машинкалық мәтіндері, баспасөз бетінде жарияланған мақалалары, сұхбаттары; қор иесі жаған романдар, драмалар, повестер, әңгімелер, эсселер, хикаялар мен эллегиялар, сценарийлер, аудармалар, кітаптарының машинкалық нұсқалары мен түпнұсқалары; қор иесінің жазған және алған хаттары; қор иесінің жинақтаған құжаттары; қор иесі туралы құжаттар (қор иесінің шығармаларына жазылған мақалалар мен рецензиялар, қор иесіне арналған өлеңдер) фотосуреттер.

1993, 1996, 1998-2003 жылдарғы бейнеқұжаттар

182 Исхаков Сұлтанбек Ысхақұлы (1947-2012 жж.), Қазақстан Республикасының  еңбек сіңірген қайраткері, мұрағатшы 18/152

 

1962-2012 жылдарғы құжаттар: қор иесінің өз құжаттары- орта білімі туралы аттестат, төлқұжаты, еңбек кітапшасы, зейнеткерлік куәлігі, партияға және комсомолға мүшелік билеттері, жоғарғы оқу орындарын тәмамдағаны туралы дипломдары, мерейтойларымен құттықтаған телеграммалар, хаттар, ашық хаттар; марапаттау құжаттары – құрмет грамоталары, мақтау қағаздары, куәлік, дипломдар, Қазақстан Республикасы Президентінің алғыс хаты; шақыру билеттері, бағдарламалар; қор иесі туралы құжаттар; шығармашылық құжаттары – жарияланған мақалалары, сөйлеген сөздері, сұхбаттары, құттықтаулары; қызметтік құжаттары; қор есі жинаған құжаттар.
183 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Республикалық эпизоотияға қарсы күрес отряды» РМҚК

 

 

 

413 1999-2010 жылдарғы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар мен өкімдер,

кәсіпорын атқаратын жұмыстар мен қызметтер бағасының прейскуранттары, кәсіпорын мен оның филиалдарының салық және басқа да міндетті тәлемдер бойынша жылдық есептері, статистикалық есептер, шығыстар мен кірістердің жылдық есептері, тарату комиссиясының құжаттары және тарату баланстары.

Жеке құрам бойынша бұйрықтар, кәсіпорын мен оның филиалдары қызметкерлерінің жеке еңбек шарттары, міндетті зейнетақылық жарналар мен әлеуметтік төлемдерді аудару жөніндегі тапсырыстар, жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

184

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Ұлттық аккредитациялық орталығы» РМҚК 122 2005-2010 жылдарғы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Орталықтың жылдық жұмысы туралы есептері; Орталықтың ісөшаралар жоспарлары; өндірістік, ғылыми-әдістемелік,  аккредитациялық кеңестер отрыстарының хаттамалары; білім беру ұйымдарының ұлттық рейтингке қатысулары туралы мәліметтер;   білім беру жөніндегі құжаттарды нострификациялау туралы хат алмасулар; ұлттық жоғарғы оқу орындарының шетелдік аккредитациялық агенттіктерде жалпы білім беру бағдарламаларын аккредитациядан өткізуі туралы мәліметтер; білім беру ұйымдарын нституционалдық аккредитациялау және рейтингтеу ойынша нормативтік-дістемелік құжаттар; республиканың аккредитацияланған ұйымдары бойынша құжаттар; жылдық бухгалтерлік баланстар; тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жылдық есептер.
185 Әбсеметов Марат

Оралбайұлы (1960 ж.)

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы М.О. Әуезов атындағы сыйлықтың тұңғыш лауреаты, Кеңестік мәдениет қорының стипендиаты

226/1026

 

1852-2015 жылдардағы құжаттар: жеке құжаттары (Жандосова Ильфа Ілиясқызының, Гүлнар Дулатованың, Хасен Узденбаевтың жеке мұрағаттармен танысуға берген сенімхаттары); меншіктік-құқықтық құжаттары; марапат құжаттары (ҚР Ғылым академиясының М.О. Әуезов атындағы сыйлығының лауреаты № 1 сертификаты, Кеңестік мәдениет қорының стипендиаты куәлігі, «Орден В.И. Вернадского» кеуде белгісінің және «акдемик А.Л. Яншин» медалінің  куәліктері; Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың, «Нұр Отан» ХДП Астана қалалық филиалының алғыс хаттары); мерейтойларға шақырулар, құтттықтаулар; шығармашылық құжаттары (ғылыми еңбектері, мақалалары, сұхбаттары, басылып шыққан кітаптары, баспасөзде жарияланған мақалалары); хаттар (қор иесіне мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, ұйымдардың жазған хаттары, қор иесінің қызмет бабында жазған хаттары); қор иесінің қызметтік және қоғамдық қызметінде пайда болған құжаттар; авторлардың қолтаңбасымен қор иесіне сыйланған кітаптар; қор иесі туралы құжаттар; қор иесінің жинақтаған құжаттары.
186 Ташенев Жұмабек Ахметұлы (1915-1986 жж.), кеңестік мемлекет және партия қайраткері, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының Төрағасы,

Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің Төрағасы

 

15/121

 

1948-1995 жылдардағы құжаттар: жеке құжаттары (өмірбаяны, кадрды есепке алудың жеке парағы, дипломатиялық паспорты), білімі туралы және ғылым кандидаты ғылыми атағын беру туралы дипломдары; депутаттық билеттері; шығармашылық құжаттары (жарияланған мақалалары мен диссертациялық жұмысы); мемлекеттік органдардан келген хаттар, Ж.А. Ташеневтің есімін мәңгі есте қалдыру туралы дербес зейнеткерлердің жолдаған хаты.

1958-1959 жылдардағы мемлекеттік және партия қызметінде, шетелдік қонақтарды қарсы алу, мәдени шараларға қатысу кезінде және туыстары мен жақындары ортасында түскен фотосуреттері.

187 Бейбіт Құсанбек (1962-2007 жж.), Қазақстан Республикасы Жастар Одағы, Қазақстан Журналистер Одағы сыйлықтарының лауреаты,  Қазақстан Республикасы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлығының,  Қазақстан Журналистер Академиясының «Алтын жұлдыз» сыйлығының иегері 76/588

 

1976-2009 жылдардағы құжаттар: жеке құжаттары (өмірбаяны, қор иесіне берілген мінездеме); қор иесіне Құрманғазы Халықаралық қоры Кеңесі отырысының «Дарын» мемлекеттік сыйақысын тағайындау туралы шешімі; марапаттау құжаттары (грамоталар, дипломдар, «Бірінші банкир» фильмін түсіргені үшін Елбасы                           Н.Ә. Назарбаевтың алғысхаты); қызметтік құжаттары; шығармашылық құжаттары (ғылыми зерттеу жұмысы, өлеңдері, әндері, сұхбаттары, сценарийлері, жүргізген хабарларының сценарийлері); кітаптары; хаттар; қор иесі туралы құжаттар; қор иесі жинақтаған құжаттар.

1962-2007 жылдардағы бейнеқұжаттар.

 

188 «Казахойл-Продактс» ЖШС

 

220 1999-2008 жылдардағы құжаттар: ұйымдастыру құжаттары, жылдық  қаржылық есептер, қаржылық-өндірістік қызметтің сараптамасы, филиалдардың ұйымдастыру құжаттары, есептік тіркеу куәліктері (көшірмелері), Орал филиалының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, филиалдардың негізгі қызметін тексеру анықтамары, жылдық статистикалық есептер, тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу бойынша конкурстық құжаттар, Бақылау кеңесінің хаттамалары,

негізгі қызмет бойынша шарттар, мұнайды және газды сату құжаттары, тарату комиссиясынын құжаттары.

1999-2006 жылғы жеке құрам құжаттары.

189 Бас әскери прокуратура 646 ҚР Әскери прокуратурасы басқармасының 1992-1998 жылдардағы құжаттары:  коллегия отырыстарының хаттамалары, әскери прокурордың бұйрықтары, нұсқаулары, жылдық және тоқсандық жұмыс жоспарлары, штаттық кестелер,

ұсынымдар, наразылықтар және басқа прокурорлық қадағалау актілері, Басқарма ұсынған заңдардың және басқа нормативтік-құқықтық актілердің жобалары.

ҚР Бас әскери прокуратурасының 1996-2008 жылдардағы құжаттары:  коллегия отырыстарының хаттамалары, әскери құқық қорғаушы органдар және әскери прокуратура органдары Үйлестіру Кеңесі отырыстарының хаттамалары, жедел кеңестердің хаттамалары, негізгі қызмет бойынша Бас әскери прокурордың бұйрықтары, нұсқаулары, өкімдері,жылдық және тоқсандық жұмыс жоспарлары, штаттық кестелер, ұсынымдар, наразылықтар және басқа прокурорлық қадағалау актілері, заңдардың және басқа да нормативтік-құқықтық актілердің жобалары, республикадағы қылмыскерліктің жағдай туралы сараптамалық анықтамалар.

190 «Самрұқ» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі

 

 

1066 2006-2008 жылдардағы құжаттар: Бірегей акционердің шешімдері, Директорлар кеңесі және Басқарма отырыстарының хаттамалары, Басқарма Төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; корпоративтік табыс салығы бойынша есептер; Бюджеттік комиссия, Инвестициялық комитет, Директорлар кеңесі жанындағы аудит жөніндегі комитет отырыстарының хаттамалары; статистикалық есептер; ҚР Президентінің,  ҚР Премьер-Минситрінің және ҚР Үкіметінің тапсырмаларын орындау жөніндегі құжаттар; ҚР Парламенті депутаттарының сұрауларын орындау бойынша құжаттар; ҚР Президенті Әкімдігімен, ҚР Үкіметімен, министрліктер және ведомстволармен, акционерлік қоғамдармен, бағынысты ұйымдармен негізгі қызмет

Бойынша хат алмасулар;

Қоғам басшыларының жеке істері.

191 «Қазына» орнықты даму қоры» акционерлік қоғамы 1154 2006-2008 жылдардағы құжаттар: Директорлар кеңесі және Басқарма отырыстарының хаттамалары, Басқарма Төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Президент Н.Ә. Назарбаевтың қатысуымен Басқарма төрағасында өткізілген кеңестердің хаттамалары; Бюджеттік комиссия, қаржы комитеті отырыстарының хаттамлары; ҚР Президенті

Н.Ә. Назарбаевтың, ҚР Премьер-Минситрінің және ҚР Үкіметінің тапсырмаларын орындау жөніндегі құжаттар; ҚР Парламенті депутаттарының сұрауларын орындау бойынша құжаттар; Қазақстан Республикасының 2006-2024 жылдарға арналған тұрақты даму Концепциясын жасау, шет мемлекеттермен қарым-қатынасты дамыту, инвестициялық жобалар, еркін экономикалық аймақтарды дамыту мәселелері, ҚР Президенті жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесі отырыстары, Ел Президентінің жыл сайынғы Жолдауын жүзеге асыру, халықаралық байланысты дамыту, ӘӨК құру, экономикалық саясат жөніндегі Кеңес отырыстары,  шағын және орта кәсіпкерлікті несиелеу бағдарламасын жүзеге асыру, акционерлік қоғамдардың жарғылық қорларын көбейту үшін республикалық бюджеттен қаражат бөлу бойынша құжаттар;

Қоғам басшыларының жеке істері бар.

192 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ауылдық аумақтар істері жөніндегі комитеті 573 2003-2011 жылдардағы құжаттар: Комитет туралы ереже, негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын қаржыландыру көлемі жөніндегі жылдық есептер; 046 бюджеттік бағдарлама бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстар, «Ауыл тұрғындары өмірі сапасының ұлттық нормативтері», «Ауылдық округтердің экологиялық паспорттарын жасау», «Табиғи-климаттық аумақтарға сәйкес ауыл тұрғындарын қайта қоныстандырудың тиімді моделін жасау» туралы есептер; ауылдық аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының мониторингі; ауыл тұрғындарының еңбекпен қамтылуын талдау; Азиялық банктің техникалық көмегін жүзеге асыру туралы ақпараттар; ауылдарды дамытудың өңірлік бағдарламалары;

ауылдық аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, ауыл шаруашылығы товар өндірушілерін несиелеу үшін шағыннесие ұйымдары желісін дамытудың концепциясын жасау және дамыту, ауылдық аумақтарды дамыту саласы бойынша ұсынымдар даярлау, «2007-2009 жылдарға арналған 100 мектеп және 100 аурухана салу» бағдарламасын орындау, «Қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық (селолық) округтердегі әлеуметтік жобалар» бағдары бойынша Өңірлік еңбекпен қамту стратегиясын (жол картасы) жүзеге асыру туралы  құжаттар; ҚР Президенті Әкімшілігімен, ҚР Парламенті палаталарымен, ҚР Премьер-Минитрі Кеңсесімен шағын несие беру ауылдық қоныс аударуды модельдеу сұрақтары бойынша т.б. хат алмасулар

2004-2011 жылдарғы жеке құрам бойынша және босатылған қызметкерлердің жеке істері.

193 «Ғарыш сапары» Ұлттық компания» АҚ 508 «Казкосмос» Ұлттық компания» АҚ 2005-2007 жылдардағы құжаттары: Қоғамның, филиалдардың және өкілдіктердің құрылтай құжаттары (Жарғы, мемлекеттік тіркеу куәлігі); директорлар кеңесінің хаттамалары; Басқарма төрағасында өткен кеңестердің хаттамалары, Басқарма төрағасының негізгі қызмет бойынша  бұйрықтары мен өкімдері; жылдық күнтізбелік жұмыс жоспарлары; «Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған космостық қызметті дамыту» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша есептер, талдау таблицалары; шетелдермен ынтымақтастық және бірлесіп әрекет жасау жөніндегі құжаттар; товарларды, жұмыстарды қызмет көрсетуді сатып алу бойынша ашық конкурстардың хаттамалары;

Қоғамның негізгі қызметі бойынша Білім және ғылым министрлігі жанындағы ғылыми-техникалық кеңес отырыстарының хаттамалары;

Қоғамның ҒТК отырыстарының хаттамалары; жобалар бойынша талдау құжаттары; «Байқоңыр» кешенін дамыту жөніндегі құжатттар; Байқоңыр қаласындағы пайда болған құжаттар; Министрліктер, ведомстволар және ұжымдармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу.

2005-2007 жылдарғы ғылыми-зерттеу құжаттары.

С.А. Туржановтың жеке істері бар.

194 Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы

 

519 1996-2011 жылдарғы құжаттар: Парламенттің Шаруашылық Басқармасы туралы ережесі, әкімшілік-шаруашылық мәселелер бойынша өкімдер, Парламенттің штаттық кестесі және және оны ұстау шығынының сметасы; ҚР Парламенті депутаттарының Алматы қаласында қызметтік пәтерлерін жекшелендіру жөніндегі құжаттар; жылдық бухгалтерлік есептер.

 

195 Әлкей Марғұлан Хақанұлы

(1904-1985 жж.), әдебиеттанушы, өнертанушы, шығыстанушы, ұлттық археология ғылымының негізін қалаушы, Бүкілодақтық география қоғамының толық мүшесі, филология ғылымының докторы, Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері

259

708

1746-1998 жылдарғы құжаттар: ғылыми-зерттеу жұмыстары;

Ш. Уәлихановқа қатысты құжаттар; археологиялық зерттеулер, экспедициялар құжаттары; металлургия, тау ісі, сәулет салаларына қатысты құжаттар; қор иесінің жазған және алған хаттары.

 

 

196 Қазақ КСР Мелиорация және

су шаруашылығы министрлігі

3360 1952-1990 жылдарғы ғылыми-зерттеу құжаттары:

ғылыми-зерттеу құжаттары (су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғаудың сызбалары. Су ресурстарын пайдаланудың, қалпына келтірудің және қорғаудың республикалық, аумақтық мемлекеттік бағдарламалары. Жобалар мен сметаларды сараптау жөніндегі техникалық есептер, паспорттар, сызбалар, негіздемелер; су мен топырақты зерттеулер);

технологиялық құжаттар (даярланған жобалардың технологиялық сызбасы, арнайы су пайдалануға рұқсат беру);

іздестіру құжаттары (инженерлік-геологиялық, гидрологиялық жұмыстар бойынша координаталардың, түсірулердің, техникалық есептердің ведомості, топографиалық және гидрографиялық карталар, жоспарлар).

197 Ертысбаев Ермұхамет Қабидинұлы (1956 ж.т.), Қазақстан Республикасының мемлекеттік қайраткері, тарих ғылымының кандидаты, саясаттану ғылымының докторы, профессор 75

770

1979-2013 жылдарғы құжаттар: жеке құжаттары (Қазақстан саясаткерлерінің 1-ші Конгресіне шақыру, «Алтын жаршы» төс белгісінің куәлігі, құттықтаулар), Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшысының алғыс хаты, дипломдар, мақтау қағаздары; шығармашылық құжаттары («Қазақстан және Назарбаев: өзгерістер логикасы» кітабының машинкамен басылған мәтіні, «Институционализация выборной демократии Казахстана в контексте политической модернизации» тақырыбына жаған докторлық диссертациясына пікірлер, «Қазақстанның конституциялық құрылымы: Қазақстанның конституциялық құрылымында өркендеудің, тұрақтылықтың және жеке бас бостандығының принциптерін қалыптастыру туралы пікірлер мен ойлар» талдау-ұсынысы); жұмыс жоспарлары, есептері, қызметтік хаттар, қор иесінің сұхбаттары мен мақалалары және т.б..

2004-2011 жылдары телевидениеден көрсетілген бейнеқұжаттары.

198 Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Өнеркәсіп комитеті 230 2005-2009 жылдарғы құжаттар: Комитет туралы ереже; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; ғылыми-техникалық кеңестің металлургия және тау кен өндірісін  дамыту, инновациялық даму мәселелері туралы отырыстарының хаттамалары және т.б.; штаттық кестелер; Комитетті қаржыландыру жоспары, қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы жылдық есептер;

«Алтай» ғылыми-техникалық паркін дамыту, өңірлік технопарктерді қалыптастыру және дамыту, «КОСМОПОРТ» индустриальді-инновациялық паркін құру және дамыту, «Алгоритм» технопаркін дамыту туралы құжаттар;

ҚР Премьер-Министрі Кеңсесімен «Ақпараттық технологиялар паркі» БЭА қалыптастыру және дамыту, инновациялық инфрақұрылымдарды дамыту, тау кен өндірісі өнеркәсібін дамыту мәселелері бойынша хат алмасу; министрліктермен, ведомстволармен, ұйымдармен қорғаныс өнеркәсібі, «Оңтүстік» БЭА қалыптастыру және дамыту мәселелері бойынша хат алмасу және т.б.

199 Қазақстан Республикасының Туризм, дене тәрбиесі және спорт министрлігі 5      1993 жылғы құжаттар: Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, ұлттық құрама командалардың штаттық кестелері, Қазақстан Республикасында туризм және спорт  саласының әлеуметтік экономикалық дамуының индикативтік жоспары, одаққа бағынатын кәсіпорындар мен ұйымдарды Қазақ КСР Турспортминіне беру туралы құжаттар
200 Қазақстан Республикасының Жастар істері, туризм және спорт министрлігі 43     1994-1996 жылдарғы құжаттар: Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; Министрлік Коллегиясы отырыстарының хаттамалары; «Спортлото» кәсіпорындарның спорттық лотереялар сатуынан ҚР дене тәрбиесі және спортты дамыту Ұлттық қорына

түскен қаржыларды бөлу жөніндегі комиссия отырыстарының хаттамалары; жарыстардың, спартакиадалардың хаттамалары; бюджеттің жылдық баланстары; штаттық кестелер; чемпионаттар, спартакиадалар өткізу жөніндегі құжаттар;

жастар саясаты, туризм және спорт мәселелері бойынша шетелдік мемлекеттермен келісімдер, ҚР Президенті Әкімшілігімен, ҚР Премьер-Министрі Кеңсесімен негізгі қызмет бойынша хат алмасу және тб.

201 Қазақстан Республикасының Білім және мәдениет министрлігі 9 1997 жылғы құжаттар:  Құрылтайшы құжаттар; Министрдің негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; Қазақстан Республикасында туризімді дамыту қорынан қаржылар бөлу жөніндегі комиссия отырыстарының хаттамалары; Министрліктің жұмыс жоспары.
202 Қазақстан Республикасы

Туризм және спорт министрлігінің Спорт істері жөніндегі комитеті

1708 1997-2012 жылдарғы құжаттар: Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; орталық аппараттың штаттық кестесі, Ұлттық штаттық командалар дирекциясының штаттық кестесі; жылдық қаржылық баланстар; мамандандырылған олимпиадалық  резерв мектебі, спортта дарынды балалар мектеп-интернаттарының жылдық статистикалық есептері; мемлекттік наградалармен марапаттауға ұсыну, дәрежелер тағайындау, сыйлықтар беру туралы құжаттар; халықаралық, республикалық жарыстар өткізу жөніндегі құжаттар; мектеп интернаттар, спорттық колледждер, республикалық спорттық шеберлік мектептерінің негізгі қызметтері жөніндегі құжаттар; ведомстволық бағынысты республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық жоспарлары; Олимпиадалық даярлау орталығының негізгі қызметі жөніндегі құжаттар және т.б.
203 Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертханасы» РМҚК

605 2001-2009 жылдарғы құжаттар: Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; аппараттық кеңестер хаттамалары; штаттық кестелер және оған өзгерістер; малдар ауыруын диагностикалау жөніндегі есептер; «Орталық  ветеринариялық зертхана» РМҚК бойынша ет және ет өнімдерін ветеринариялық санитарлық сараптау жөніндегі жылдық есептері; «Орталық  ветеринариялық зертхана» РМҚК облыстық филиалдарының диагностикалық сараптаулары туралы есептері; ветеринариялық

препараттарды тіркеу сынақтары жөніндегі есептер; малдан және өсімдіктен өндірілген тағамдарды сертификациялық сынақтамадан өткізу жөніндегі хронометраждық карталар; химиялық заттар, қосалқы материалдар сатып алу бойынша және т.б. конкурстар өткізу жөніндегі құжаттар; Ауыл шаруашылығы министрлігімен негізгі қызмет бойынша хат алмасу және т.б.

204 Жұмагельдинова Дария Төкенқызы (1951 ж.), балалар жазушысы, прозашы, публицист 37

209

1996, 2003-2014 жылдарғы құжаттар: жеке құжаттары (дипломдары, Тәжікстан Президенті Аппаратының, «Альянс Банк» АҚ, Қарағанды облыстық Мәдениет департаментінің алғыс хаттары; қор иесінің жеке куәлігі, салық төлеушнің куәлігі; зияткерлік меншік нысанын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік); шығармашылық құжаттары (шығарылған кітаптары, басылым беттерінде, ғаламторда жарияланған мақалалары); қор иесі туралы құжаттар (тұрақты басылымдағы мақалалар,                  В. Гундарева, Ә. Әлібекұлы, Г.Бельгер туындыларына рецензиялар);

1934-2014 жылдарғы қор иесінің өмір жолы және шығармашылығы туралы фотоқұжаттар.

205 Қазақстан Республикасы

Көлік және коммуникация министрлігі Азаматтық

авиация комитетінің

«Қазаэронавигация» РМК

832 1994-2005 жылдарғы құжаттар: Кәсіпорынның қызметіне қатысты жоғарғы ұйымдардың құжаттары; құрылтай және тіркеу құжаттары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; штаттық кестелер және оған өзгерістер; жиынтық бухгалтерлік есептер,

филиалдардың өндірістік қаржылық қызметі туралы есептер; филиалдардың жылдық бухгалтерлік есептері; өндірістік қаржылық қызметті талдаулар; ұшулардың қаіпсіздік жағдайларын талдау; мемлекеттік сатып алулар өткізу жөніндегі құжаттар және т.б.

206 Қазақстан Республикасы

Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің «Қазақстан Республикасының Президенттік мәдениет орталығы» ММ

 

 

1548 2000-2012 жылдарғы құжаттар: құрылтай және тіркеу құжаттары; Орталықтың негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; аппараттық кеңестер хаттамалары; штаттық кестелер; жылдық жұмыс жоспары, жылдық қаржыландыру жоспары;             Орталықтың жұмысы туралы жылдық есептер;  жылдық бухгалтерлік есептер; зероттеулер туралы есептер; Орталықтың даму концепциясы; ғылыми-зерттеу жұмысының перспективалық жоспары; көрмелер ұйымдастыру туралы құжаттар; ғылыми қызметті жүзеге асыру жөніндегі құжаттар; мекемелермен, ұйымдармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу және т.б.

2000-2012 жылдарғы жеке құрам бойынша құжаттар және босатылған қызметкерлердің жеке істері.

207 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің РМКҚ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 196 1994-2009 жылдарғы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; құрылтай құжаттары;  штаттық кестелер және оған келтірілген өзгерістер;

 

208 Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің РМКҚ «Күләш Бәйсеитова атындағы Ұлттық опера және балет театры» 672    2000-2017 жылдарғы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; театрдың репертуарлық жоспары; штаттық кестесы және қаржыландыру жоспары; мемлекеттік сатып алу; жылдық бухгалтерлік есептері; салық төлеу есептері; спектакль өткізу бағдарламалары және афишалары; театр әртістерінің конкурстарымен гастрольдарына қатысуға арналған құжаттар.

2000-2016 жылдарғы жеке құрам бойынша құжаттар.

209 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі  комитеті 110 1997-1999 жылдарғы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтар мен өкімдер; шұғыл кеңестердің протоколдары; жұмыс барысындағы жоспарлар мен есептерге
 арналған құжаттар; жылдық статистикалық есептердің жиынтығы; нұсқаулықтар мен

анықтамалар; негізгі қызмет бойынша орталықпен облыс арасындағы хат алмасулар

туралы құжаттар.

210 Еркеш Баяхметов (1951-2014 жж.), мемлекет және қоғам қайраткері 34/432 1947-2014 жылдарғы құжаттар: жеке құжаттары (туу туралы куәлігі, жеке куәлігі, Целиноград ауыл шаруашылық институтын бітіргендігі туралы диплом және т.б.); қызметтік және қоғамдық құжаттары; шығармашылық құжаттар (баспасөз беттерінде жарияланған мақалалары, баяндамалары, сөйлеген сөздері және т.б.).
211 Курилов Владимир Иванович (1956-2014 жж.), танымал фотограф, қоғам қайраткері 66 /94 Астана қаласының 2014 жылдарғы фототүсірілімдері. Астана қаласының архитектурасы және архитектуралық құрылыстары.
212 Бектемірова Марфуға Төлеуханқызы (1958-2013 жж.), Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері, жазушы, журналист, аудармашы 73 /199 1993-2020 жылдарғы құжаттар: жеке құжаттары (жеке куәлігі, визиткасы, И. Тасмағамбетовтың 8-наурыз мерекесімен құттықтауы), шығармашылық құжаттары (кітаптары және баспасөз бетінде жарияланған мақалалары), қолтаңбамен сыйға берілген кітаптар.

1977-1999 жылдарғы фотосуреттер.

 

213 Аханов Жағыпар Уәлишерұлы (1933-2002 жж.), Қазақ ССР Ғылым академиясының академигі 36/118 1933-2002 жылдарғы құжаттар: жеке құжаттары (туу туралы куәлік, өмірбаян, неке қию туралы куәлік, әскери билеті, тарих ғылымдарының кандидатының дипломы және т.б.); шығармашылық құжаттары (мақалалары, «Наука Советского Казахстана в условиях развитого социализма» диссертациялық жұмысы және т.б.); қолтаңбамен сыйға берілген кітаптар; жинақ құжаттары және т.б.

1969-1990  жылдарғы қор иесінің өмірі мен шығармашылығы туралы фотоқұжаттар.

214-218 КПССУ
219 Ихсанов Ордағали Қажғалиұлы (1938), мемлекет және қоғам қайраткері, заң ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің экс – мүшесі 53/450 1938-2014 жылдарғы құжаттар: жеке (білімі туралы дипломдары, қызметтік куәліктері, марапаттау құжаттары және т.б.), қызметтік және қоғамдық құжаттары, шығармашылық құжаттары (баспасөз бетінде жарияланған мақалалары, ғылыми-зерттеу жұмыстары, сөйлеген сөздері).

1950-2013 жылдарғы фотоқұжаттар.

 

220  ҚР Бас прокуратурасының заң статистикасы комитеті және арнайы есеп басқармасы Қарағанды облысы бойынша 1932-1994 жылдарғы құжаттар: Комитеттің негізгі қызметіне қатысты  ұйымдардың құжаттары
221 Мұсақожаева Айман Қожабекқызы (1958), Қазақстанның халық әртісі,

Әлем әртісі, Қазақстанның Еңбек Ері, академик

38/120 1983-2008 жылдарғы құжаттар: өмірбаяндық құжаттар, қор иесі туралы құжаттар, фотоқұжаттар.

 

222 Титақов Мұхтизар Түлікұлы (1904-1957 жж.), Алаш ардақтысы 10/10 1904-1957 жылдардағы  шығармашылық құжаттары: «Біржан мен Сара» айтысының қолжазбасы, «Борьба за идею» драмасының қолжазбасы, өлеңдер жинағы және т.б.
223 Семен Анатольевич Семенов– Зусер (1887-1951 жж.), совет және украин тарихшысы, археолог, тарих ғылымдарының докторы, профессор 7/7 1942-1946 жылдарғы қызметтік құжаттары: Халық комиссарлары Кеңесінің қаулысы, ҚазССР Жоғарғы Кеңесі Президиумының жарлығы және т.б.
224 Исқаков Жақұпбек Мағзұмұлы (1918-2001 жж.)  – Ұлы Отан соғысының ардагері, қоғам қайраткері 20/58 1945-2007 жылдарғы құжаттар: өмірбаяндық құжаттар, М.К. Калинин атындағы жоғарғы әскери педагогикалық институтын бітіргендігі туралы диплом, тарих ғылымдарының кандидаты дәрежесін алғандығы туралы диплом, марапаттау құжаттары және т.б.
225 Құлыяс Табыл Бекқазыұлы (1935 ж.т.) – жазушы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері 121/318 1955-2016 жылғы құжаттары: өмірбаяндық құжаттар (жеке, марапаттау туралы, қызметтік), шығармашылық құжаттар (кітаптар, ғылыми-зерттеу жұмыстары, мақалалар, өлеңдер, сұхбаттар), хаталмасулар, жинақ құжаттар, қор иесі туралы құжаттар, фотоқұжаттар.
226 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлікті жекешелендіру комитеті

 

6192 1991-2012 жылдардағы құжаттар: Комитет төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, қаулылары мен өкімдері; акционерлік қоғамның ведомство аралық отырыстарының хаттамалары, Комитеттің коллегия отырыстарының хаттамалары Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігімен Қазақстан Республикасының Үкіметінің  тапсырмалары және олардың орындалуы туралы құжаттар; жекешелендіру туралы мемлекеттік органдармен ұйымдармен хат алмасу; Комитеттің штаттық кестесі; аумақтық комитеттер мен мемлекеттік ұйымдармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу құжаттары және т.б.
227 Омаров Бауыржан Жұмаханұлы (1962 ж.т.) Филология  ғылымдарының доктоы профессор, 104/1067 1976,1982-2016 жылғы құжаттары: өмірбаяндық құжаттар (жеке, марапаттау туралы, қызметтік), шығармашылық құжаттар (кітаптар, ғылыми-зерттеу жұмыстары, мақалалар, өлеңдер, сұхбаттар), хаталмасулар, жинақ құжаттар, қор иесі туралы құжаттар, фотоқұжаттар.
228 Мұқанова Роза Қажығалымкызы (1964 ж.т.) жазушы- драматург, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 89/311    1987-2015 жылғы құжаттары: қор иесінің өмірбаяндық құжаттары, шығармашылық құжаттары, драмалары және әңгімелері, жинақ құжаттары, қор иесі туралы құжаттар, фотоқұжаттар.
229 «ҚазМұнайГаз» АҚ ҰК 54    1997-2007 жылдардағы құжаттары.
230 Қарағанды қаласында  Еңбекпен түзеу мекемесі қызметкерлердің жеке карточкалары    1928-1966 жылдардағы құжаттары
231 Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі 1640     1999-2020 жылғы құжаттары: Программа ТАСИС бағдарламасы «Қазақстандағы әлеуметтік статистика» және іске асыруға арналған құжаттары, Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулылары,  Агентсттіктің негізгі қызметі бойынша басшылық бұйрықтары және, ведомоствоаралық жұмыс группасының отырыс хаттамалары,  ереже,  агенттіктің методикалық қағидалары мен нұсқаулықтары, штаттық кесте. Құжаттар (есептер, анықтамалар, мәліметтер, құрама нұсқаулықтар, рейтингтік бағалар, мониторинг, статистика туралы хат алмасулар.
232 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитеті 129     2003-2012 жылғы құжаттары: Балық шаруашылығын өндіру концепциясының құжаттары,  Комитеттің  негізгі қызметі бойынша басшылық бұйрықтары; ваканттық қызметке конкурс жариялау туралы отырыстың хаттамалары, Балық шаруашылығы бағдарламасын іске асыру туралы жоспары мен қаржы есептеріне арналған құжаттар, балық тағамдарын импорттау мен экспорттау туралы құжаттары, Қазақстан Республикасында су тоғандарындағы балық шаруашылығының экологиялық  жағдайына сараптама жасау, штаттық кестелер.
233 Тәңірберген Қалилаханов (1916-2007 жж) 147/624 1929-2015 жылғы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары, қор иесінің хаттары, қызметтік хат алмасулары, қор иесінің шығармашылық құжаттары (зерттеулері, драма, пьесалары, мақалалары, повестерімен очерктері және Ұлы Отан соғысына байланысты шығармалары) қор иесінің өлеңдері, толғаулары, поэмалары, әндері және т.б.
234  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жастар ісі комитеті 32 2012-2014 жылдарғы құжаттар: Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулылары негізгі қызметіне байланысты, комитет Председателінің бұйрықтары, тауарларды мемлекеттік сатып алу және қызметтерінің конкурстық комиссия отырыстарының хаттамалары, қаржылық жоспар және оның есептерін орындау құжаттары, штаттық кесте және комитеттің таратылуы туралы құжаттар.
235 Шәріп Амантай Жарылқасынұлы (1965 ж.т.) 69/371 1979-2017 жылғы құжаттар: өмірбаяндық құжаттары, қор иесінің жеке құжаттары, қор иесінің хаттары, қызметтік және шығармашылық құжаттары.
236 «Мұнай және газ қазақ институты» АҚ 6 2011-2012 жылғы басшылық құжаттар.
237 Қазақстан Республикасының сауда өндірістік палатасы 346 1996-2017 жылғы құжаттар: Қазақстан Республикасының Сауда өндірістік палатасының қаулылары, негізгі қызмет бойынша бұйрықтары; аппараттық кеңестер хаттамалары; штаттық кестелер; жылдық жұмыс жоспары, жылдық қаржыландыру жоспары; палатаның жұмысы туралы жылдық есептер;  жылдық салық есептері.

1994-2015 жылдардағы жеке құрамы бойынша құжаттары (жеке құрамы бойынша бұйрықтар, міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік төлемдерді аудару бойынша жеке тұлғалардың тізімдері мен төлем тапсырмалары).

2007-2015  жылғы құжаттар: Жұмыстан босатылған қызметкерлердің жеке істері.

238 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  «Ұлттық білім беру статистикасы және бағалау орталығы» РМҚК 434 2005-2015 жылғы құжаттар: Құрылтай құжаттары, устав, штаттық кесте, мекеменің жұмыс жоспары, статистикалық карточка, негізгі қызметі бойынша бұйрықтары, мекеменің жылдық статистикалық есептері, конкурстық комиссия отырыстарының хаттамалары,  Ғылыми-методикалық кеңестің отырыстарының хаттамалары.

2005-2015 жылдарғы директордың жеке құрам бойынша бұйрықтары және босатылған қызметкерлердің жеке істері.

239 Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Зейнетақымен қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік орталағы» РМҚК

 

411  1997-2008 жылғы құжаттар: Комитеттің негізгі қызметіне байланысты «Қазақстан Республикасы Зейнетақымен қамтамасыз ету заңына», Комитеттің Председателінің негізгі қызметі бойынша бұйрықтары, Бас директордың өкімдері,Бас директордың кеңестеріне арналған хаттамалары, ҚР Сенат және Мәжіліс депуттарының сауалнамалары, штаттық кесте, ҚР еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің хат алмасулары, жылдық есептер, ақпараттық-аналитикалық құжаттар.
240 Ертаев Бақытжан Ертайұлы (25.06.1952ж) Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутатьы, Халық қаһарманы, Генерал-лейтенант 102/485 1969,1973-2017 жылғы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары, мемлекет және қоғам қайраткерлерімен жазған хаттары, қор иесінің жеке құжаттары, қор иесінің сыйға келген кітаптары және баспасөз беттеріндегі жарияланған мақалалары.
241  Азық-түлік өнімдері корпорациясы АҚ ҰК 94 1980-2015 жылғы құжаттар.
242 Айтан Нүсіпхан (1942-1999) белгілі саясаткер, ақын, журналист, аудармашы. 87/432 1951-2011 жылғы құжаттар: шығармашылық құжаттары, қызметтік құжаттары, мемлекет және қоғам қайраткерлерімен жазған хаттары, қор иесінің жеке құжаттары, қор иесінің сыйға келген кітаптары және баспасөз беттеріндегі жарияланған мақалалары.
243 Сара Мыңжасарова (1924-2002) қазақтан шыққан тұңғыш романист әйел, аудармашы, қоғам қайраткері 91/271 1945-2017 жылғы құжаттар: қор иесінің өмірбаяндық құжаттары, қор иесінің шығармашылық құжаттары – әңгімелері, повесттері, хаттар, қор иесіне қолтаңбамен сыйға берілген кітаптар.
244 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі РМҚМ  «Республикалық ғылыми – практикалық орталық «Оқулық» 31 2005-2010 жылғы құжаттары: негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, негізгі қызметтің жоспары, бюджет бағдарламасының паспорты, қаржы шаруашылық қызметінің есептері, бухгалтерлік баланс,статистикалық есеп, штат

тық кесте,бұйрықтарды тіркеу журналы.

245 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің «Оқу- әдістемелік орталығы» РММ 99 2005-2014 жылғы құжаттары: негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, қызметтің жеке жоспарлары, қаржы – шаруашылық қызметінің есептері, еңбек туралы есеп, бухгалтерлік баланс,статистикалық есеп, шаттық кесте,жұмыс кеңестерінің хаттамалары, кедендік органдардың қызмет басшыларының семинарлар жоспары.
246 АО «Мал өнімдері корпорациясы» 1031 2001-2013 жылғы құжаттар: Құрылтай құжаттары, устав, штаттық кесте, мемлекеттік сатып алу бойынша құжаттары, мекеменің жұмыс жоспары, статистикалық карточка, негізгі қызметі бойынша бұйрықтары, мекеменің жылдық статистикалық есептері, конкурстық комиссия отырыстарының хаттамалары,  аппарат отырыстарының, кеңес отырыстарының хаттамалары.
247 Хамит Ерғалиев (1916-1997 жж)  КазССР халық жазушысы, Лауреат Государственной премии КазССР мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 106/915 1941-2017 жылдардағы құжаттар: қор иесінің шығармашылық құжаттары, (әңгімелері, повесттері, әндері және т.т.), құттықтау құжаттары,  кітаптары, өлеңдер жинағының орыс тілінен аудармалары, хаттары.
248 ҚР Қаржы полициясы агенттігінің «Қаржы полиция Академиясы»  ММ 2644 1996- 2016 жылғы құжаттары: негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, қызметкерлердің мемлекеттік емтихандағы және аттестация комиссиясының хаттамалары, типтік және оқулық бағдарламалар, қаржы- шаруашылық қызметтердің есебі.

1996-2016 жылдарғы жеке құрам бойынша құжаттары және босатылған қызметкерлердің жеке істері.

249 «Экономикалық зерттеу институты» АҚ 1867 1996- 2013 жылғы құжаттары: негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, Институттың ғылым кеңесінің отырыс хаттамалары және құжаттары, типтік және оқу бағдарламаларының құжаттары, ғылыми- зерттеу қызметінің есептері, қоғамның штаттық кестесі.

 

250 Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы 141 1995-2007 жылғы құжаттары: негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, қызметтің жеке жоспарлары, аппараттың кеңейтілген отрыстарындағы хаттамалары, хат алмасу, кәсіпорын директорының өкімдері, қаржы – шаруашылық қызметінің есептері, статистикалық есеп, шаттық кесте,жұмыс кеңестерінің
251 Таймағамбетов Жакен Қожахметұлы  тарих ғылымының докторы, ҚР жаратылыстану ғылымының Академигі. 75/190 1951,1972,1982,1984-2013 жылдардағы құжаттар: қор иесінің қызметтік және шығармашылық құжаттары.
252 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Қазақ ұлттық музыка академиясы» ММ 382 1998-2009 жылдардағы құжаттар: негізгі қызметі бойынша ректордың бұйрықтары, отырыстардағы хаттамалары, мекеменің штаттық кекстесі, статистикалық есептер, ғылым атағы және ғылым дәрежесі бар қызметкерлердің тізімдемесі.

 

253 Марат Ескендірұлы  (Әбдешев) белгілі  зерттеуші –  ғалым, музейтанушы. 90/294 1825-2017 жылдардағы құжаттар: қор иесінің жеке құжаттары, Алаш қайраткерлері туралы мәліметтер жинағы қазақша және орысша нұсқалары.
254 «Астана» Ұлттық сурет галереясы» РММ  416 2014-2016 жылдардағы құжаттар: «Астана» Ұлттық сурет галереясы» РММ-нің атқарылған жұмысы бойынша есебі, әдістемелік кеңес отырысының хаттамалары, сараптамалық кеңес отырыстарының хаттамалары, «Астана» Ұлттық сурет галереясы» РММ директорының негізгі қызмет бойынша бұйрықтарын тіркеу журналы, өндірістік қызмет бойынша бұйрықтары, статистикалық есептер, жылдық жұмыс жоспары.

 

255 Булашев Айтбай Қабыкешұлы

Ветеринария ғылымдарының докторы, микробиология және биотехнология кафедрасының профессоры

67/352 1957-2019 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қор иесінің ғылыми құжаттары.
256 «Қазақ Ұлттық Хореграфия академиясы» мемлекеттік қоры 80 2014-2017 жылдардағы құжаттар:  Негізгі қызметі туралы «ГФ Президентінің бұйрықтары»,  «КАНХ» кеңесінің күндізгі отырыстарының хаттамалары,  ГФ «КНАХ» бекітілген және жаңартылған бюджеттері, «Жылдық баланстар», «Жылдық статистикалық есептер», «Жылдық салық есептері». «Басшының бұйрықтары ГФ «КНАХ» жеке құрам бойынша», «Басшының бұйрықтары ГФ «КНАХ» кезекті демалыстар мен іс-сапарлар жөнінде»т.б.
257 «Казконтент» Акционерлік қоғамы 22 2009-2017 жылдардағы құжаттар: Қоғам Басқарма Төрағасының жеке құрамға бұйрықтары (жұмысқа қабылдау, босатылған сыйлықақыларды аудару, демалыстар, іссапарлар).  Қоғам қызметкерлерінің еңбекақысын есептеуге арналған еңбекақы қорлары. Жұмыскерлер тізімдері, жинақтаушы зейнетақы қорларына зейнетақы қорларын аудару бойынша төлем тапсырмалары бойынша қызметкерлер тізімдері, міндетті медициналық сақтандыру жарналарын аудару бойынша төлем тапсырмалары бойынша қызметкерлер тізімдері, 209-2012 жылдарға арналған персоналға (жұмысқа қабылдау, ауыстыру, босату) және демалыстар мен іссапараларға бұйрықтарды тіркеу.
258 «БРК-Лизинг» Акционерлік қоғамы 403 2005-2014 жылдардағы құжаттар: Қоғам Басқарма Төрағасының жеке құрам бойыша және еңбек демалысы туралы бұйрықтары; қызметкерлерге есептелген  еңбекақы бойынша еңбекақы ведомосі ; жеке тұлғалардың тізімдері және міндетті зейнетақы жарналарын аудару бойынша төлем тапсырмалары; жеке тұлғалардың тізімдері және аталған міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша төлем тапсырмалары.
259 «ҚМГ Глобал Солюшн Б.В.» Жауапкершілігі шектеулі компаниясының Қазақстан Республикасындағы Филиалы 340 2014-2020 жылдардағы құжаттар: Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының шешімі, Филиалдардың Директорлар кеңесі отырыстардың шешімдері,филиалдың Бюджет комитеті отырыстарының хаттамалары, Бас директордың негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, ұйым басшысының негізгі қызмет бойынша бұйрықтар тіркеу кітаптары, Компания Директорлар кеңесі отырысының шешімдері, статистикалық есептер, жылдық салық есебі.
260 Шпекбаев Алик Жатқамбайұлы

Мемлекет және қоғам қайраткері, Полиция генерал-лейтенанты, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы

68/424 2003-2020 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.

 

 

 

 

261 «Қазақстан Даму банкі» Акционерлік қоғамы 1071 2001-2012 жылдардағы құжаттар: Банк акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасы, Банктің Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамасы. Банк Президентінің қызметінің негізгі бағыттары бойынша бұйрықтары. Банктің Инвестициялар жөніндегі комитеті отырысының отырысының хаттамасы, жылдық бухгалтерлік есеп, жылдық бухгалтерлік есеп, жылдық статистикалық есеп, салық органдарына жылдық есептер.
262 Әлтаев Аманжол

Ақтаңгер ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор

42/102 1986-2020 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары.
263 «Самұрық- Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы  2043 2008-2009 жылдардағы құжаттар: «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Жарғысы, Басқарма отырысының хаттамасы, Басқарма төрағасының өкімдері, Қорлар мен халықаралық қаржы институттарының мемлекеттік органдары мен ұйымдары арасындағы өзара түсіністік, ынтымақтастық, өзара іс-қимыл туралы меморандумдар, шетелдік компаниялар және т.б. Қазақстан Республикасы Үкіметінің нұсқаулары, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен хат алмасу, мемлекеттік органдармен хат алмасу, қаржылық есеп беру.
264 «Қазпошта» Акционерлік қоғамы 371 2000-2005 жылдардағы құжаттар:  Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру  комитетінің бұйрықтары, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы, Басқарма отырысының хаттамасы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қатысумен өткен кеңестің хаттамасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің өкімдері, «Қазпошта» ААҚ Жарғысы, Директорлар кеңесі отырыстарының шешімдері.
265 Жақыпов Мірболат Хабиұлы

Мемлекет қайраткері, құжаттанушы

18/68 1990-2020 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
266 Батпенов Нұрлан Жұмағұлұлы

Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, медицина ғылымдарының докторы, профессор

21/137 1972-2020 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
267 АО «Altyuntau Resources» 327 2011-2017,2020 жылдардағы құжаттар: Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасы,  Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен шешімдері, жылдық салық есептері,жылдық статистикалық есептер, жылдық қаржылық есептер, Қоғам Президентінің сыйлықақылар туралы бұйрықтары, Басшының жеке құрам бойынша бұйрықтары , жалақы ведомостары, жұмыскерлердің еңбек шарттары.
268 «Қазатомөнеркәсіп- Демеу» ЖШС 860

 

 

 

2004-2020 жылдардағы құжаттар: Акционерлер, директорлар кеңесінің , құрылтайшылардың, іскер серіктестіктердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, серіктестіктердің байқау кеңесі отырысының хаттамалары, мекеменің басты жұмыстары жайлы Басшының бұйрықтары, ҚЖТ

«Бәйтерек» Дирекциясының Негізгі қызметтері бойынша бұйрықтары, қаржылық есебі, салық органдарына есебі, мекеменің мүлікті бағалау туралы есебі, статистикалық есебі, бюджеттік есебі, ғылыми зерттеу нәтижелерін тексеруге арналған техникалық шарттар.

269 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамы  1393 1998-2015 жылдардағы құжаттар: Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамалары, «ӨҚҚҚ» ЖАҚ, Басқарма отырыстарының хаттамалары, Басқарма төрағасының негізгі қызметі туралы есептері, өндіріске тапсырыс журналы, жылдық жоспар, жылдық қаржылық есеп, жылдық статистикалық есептер, аудиторлық есептер, жылдық салық есебі.
270 Дәукеев Серікбек Жүсіпбекұлы 50/137 1988-2018 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
271 Мәлібеков Жандарбек 29/118 1961-2021 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
272 «Қазақстандық мемлекеттік -жеке меншік әріптестік орталығы» акционерлік қоғамы 79

 

 

2008-2011 жылдардағы құжаттар: Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен шешімдері, Басқарма төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, Басқарма отырыстарының хаттамалары жіне олардың құжаттары,негізгі қызмет бойынша бұйрықтарды тіркеу журналы, жылдық салық есептері, статистикалық есептер, қаржылық есептіліктің аудиторлық есебі, мемлекеттік -жекешелік әрптестікті дамыту мәселелері бойынша құжаттар, мемлкеттік – жекешелік әріспестік саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту мәселелері бойынша құжаттары
273 «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы  110  2005-2009 жылдардағы құжаттар: Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы, қоғамның директорлар кеңесінің сырттай отырыстарының хаттамаларын тіркеу журналы, қоғам Басқармасы отырысының хаттамасы, қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары, қоғамның Басқарма Төрағасының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, жылдық жоспары, қаржылық есептілік туралы аудиторлық есеп, салық органдарына жылдық есеп,  статистикалық есеп, сақтандыру резервтері бойынша жылдық есеп.
274 «ҚазМұнайГазӨнімдері» жауапкершілігі шектеулі серіктестік 13560 2009-2021 жылдардағы құжаттар:                                                                                                                                                                Директорлар кеңесінің хаттамалары мен оларға қоса берілген құжаттар, Қоғам Басқармасының хаттамалары, Бас директордың Қоғамның негізгі қызметі бойынша бұйрықтары,  статитикалық есептілік, жылдық қаржылық есептілік,  Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген нұсқаулықтар,  мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдармен негізгі қызмет бойынша хат алмасулар, Бас директордың Қоғам қызметкерлерінің жеке құрамына бұйрықтары, еңбекақы бойынша есеп айырысу ведомості, жұмысшылардың тізімдері және еңбекақыны аудару бойынша төлем тапсырмалары, жеке құрам бойынша бұйрықтарды тіркеу журналы.
275 Асқаров Әлібек Асылбайұлы – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы 46/166 1959-2021 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
276 «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» Акционерлік қоғамы 316 1997-2016 жылдардағы құжаттар: директордың негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, жылдық есебі, құрылымдық бөлімшелері туралы ережелері, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары, жылдық есептер, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, директорлар кеңесі отырыстарының шешімдері,

негізгі қызмет жөніндегі бұйрықтарды тіркеу журналы, жылдық салық есептері, аудиторлық есептері, статистикалық есептері, жылдық есебі, даму жоспары.

277 Самашев Зейнолла Самашұлы- белгілі археолог, тарих ғылымдарының докторы 28/90 1970-2018 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
278 Игібаев Советхан Қабдуәліұлы -тарих ғылымдарының докторы, профессор 64/158 1959-2021 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және  жеке құжаттары, шығармашылық және қызметтік құжаттары

 

279 «Бейбітшілік және келісім музейі» РМҚК 219 2017-2022 жылдардағы құжаттар: директордың негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, өндірістік қызмет бойынша бұйрықтар, жылдық жұмыс жоспары, жылдық есебі, жұмыс беруші мен жұмыскерлер арасындағы ұжымдық шарт, негізгі қызмет бойынша бұйрықтарын тіркеу журналы, бюджеттік өтінімдері, жылдық статистикалық есептер, жылдық даму жоспары, жылдық салық есептер, тарату комиссиясының құжаттары

2017-2020 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: директордың жеке құрам бойынша бұйрықтары, жеке құрам бойынша бұйрықтарын тіркеу журналы, жалақы бойынша есептеу ведомостері, міндетті зейнетақы жарналарын аудару бойынша қызметкерлердің тізімдері мен төлем тапсырмалары, міндетті әлеуметтік төлемдерді аудару бойынша қызметкерлердің тізімдері мен төлем тапсырмалары, міндетті медициналық сақтандыру жарналарын аудару бойынша қызметкерлердің тізімдері мен төлем тапсырмалары

280  «Қазақ ұлттық хореография академиясы» КАҚ 2469 2015-2023 жылдардағы құжаттар: Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамалары және оларға қатысты құжаттар, қоғам директорының, бірінші проректорының негізгі қызмет бойынша бұйрықтары,  ішкі нормативтік құжаттар, қоғамға жұмысқа тұру барысында квалификациялық талаптар және оларға лауазымдық нұсқаулықтар, қоғам архивінің төлқұжаты, қоғам директорының , бірінші проректорының негізгі қызмет бойынша бұйрықтарын тіркеу журналы, статистикалық есептер, жылдық салық есептілігі, стратегиялық даму жоспары, ректорат туралы ереже, көркемдік кеңес туралы ереже, көркемдік кеңес мәжілістерінің хаттамалары және оларға қатысты құжаттар, жұмыс жоспары, ғылыми кеңес отырысының хаттамасы және оған құжаттар, негізгі қызмет бойынша бұйрықтарын тіркеу журналы, істер номенклатурасы, заңды тұлғалармен серіктестік туралы меморандум және келісімдер, қабылдау комиссиясы туралы ережелер, қабылдау  комиссиясы мәжілістерінің хаттамалары және олардың құжаттары

2015-2020 жылдардағы жеке құрам бойынша: қоғам директорының, бірінші проректорының жеке құрам бойынша бұйрықтары, жеке құрам бойынша бұйрықтарын тіркеу журналы, жалақыны есептеу тізімдемелері, міндетті зейнетақы жарналарын аудару бойынша қызметкерлердің тізімдері мен төлем тапсырмалары,міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарын аудару бойынша қызметкерлердің тізімдері мен төлем тапсырмалары

281 «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы 2083 2008-2023 жылдардағы құжаттар: Холдингтің жалғыз қатысушының шешімі, холдингтің Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, басқарма төрағасының басты қызмет бойынша бұйрықтары, басты қызмет бойынша бұйрықтарды тіркеу кітабы, бюджеттік комиссия отырыстарының хаттамалары, қаржы есебі, жылдық статистикалық есебі, жылдық салық есебі,

 

282 Досаханов Әлихан Хамзаұлы 34/105

 

1970-2022 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
283 Қазақстан Республикасының Байланыс және ақпарат агенттігі 3 2014 жылғы құжаттар: Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігі төрағасының қызметтің негізгі бағыттары туралы бұйрықтары. Ерекше маңызы бар, сас құпия және құпия істер номенклатурасы.
284 Негимов Серік Нығметоллаұлы 100/1065 1938-2022 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
285 Бекназар Лейло Ақназарқызы 19/96 1992-2022 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
286 Закарья Күнсұлу Дальтонқызы 59/150 1933-2022 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
287 «Бас көлік прокуратурасы» мемлекеттік мекемесі 26 1992-2012 жылдардағы құжаттар: Негізгі қызметтер бойынша бұйрықтар, мемлекеттік құпияларды қорғау бойынша жұмыс жоспарлары, статистикалық есептер, шолулар, ақпараттық хаттар, әдістемелік құралдар, мемлекеттік құпияларды қорғау бойынша ұсыныстар. Картатекаларды және
288 «Егемен Қазақстан» газетінің редакциясы» Республикалық мемлекеттік кәсіпорыны 106 1997-2018 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша өкімдері, негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, басқарма отырыстарының хаттамалары, басқарма хаттамаларын тіркеу журналы,  жылдың қаржы есептілігі, жылдың қаржы- шаруашылық есебі, жылдың салық есебі, жылдың статистикалық есебі, қаржы есептерін растау бойынша аудиторлық қорытынды, жылдың даму жоспары
289 Оразалы Сұлтан Шәріпұлы 52/249  1940-2022 жылдардағы құжаттар: қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
290 «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық компаниясы» АҚ 14  2001-2014 жылдардағы құжаттар: ҚР Президенті Әкімшілігінің, ҚР Үкіметінің жоғары тұрған ұйымда басшыларының тапсырмалары, оларды орындау бойынша құжаттар,  комиссия отырыстарының  хаттамалары, өте құпия және құпия істерінің номенклатурасы.
291 Әлімқұлов Қадыр Нүсіпақынұлы 89/291  1964-2023 жылдардағы құжаттар:   қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
292 Үсенов Ануарбек Үсенұлы 15/104  1951-2023 жылдардағы құжаттар: :   қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің қоғамдық және еңбек құжаттары, қызметтік құжаттары.
293 ҚР Бәсекелестікті қорғау агенттігі 30  2009-2014 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің және ҚР Үкіметінің тапсырмалары оларды орындау бойынша құжаттар, ҚР Үкімет отырысының хаттамалары, Агенттіктің қызметіне қатысты құжаттар, оларды орындау бойынша (баяндамалар, жазбалар, анықтамалар, шолулар), негізгі қызметтік мәселелері бойынша құжаттары, төрағаның №1 қ қамтамасыз ету құпиялылық режимінің бұйрықтары,аса маңызды, өте құпия және құпия істер номенклатурасы
294 ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті 724  2005-2010 жылдардағы құжаттар. Негізгі қызмет түрлері богйынша бұйрықтар, негізгі қызмет түрлері бойына бұйрықтар, алқа хаттамаларын тіркеу журналы, негізгі қызмет түрлері бойынша бұйрықтар, штаттық кесте, жылдық баланс, жылдық статистикалық есеп, жылдық қаржылық есеп, жылдық қаржылық- экономикалық есеп,жылдық салық есебі, қардылық есепті бекіту туралы аудиторлық қорытынды, жылдық даму жоспары.
295 ҚР «Индустрия және инфрақұрылым даму министрлігі» 79  1998-2008 жылдардағы құжаттар: негізгі қызмет бойынша бұйрықтары, министрліктегі құпиялылық режимін қамтамасыз еті жөніндегі министрдің бұйрықтары, өте құпия және құпия істер номенклатурасы, аса маңызды , өте құпия және құпия істер және лауазымдар номенклатурасы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрінің құпиялылық режимін қамтамаасыз ету жөніндегі бұйрықтары, ТК отырысының жұмыс жоспарлары, хаттмалары қаржылық-шаруашылық қызметі жөніндегі есептері, қаржаланлыру жоспарының орындалуы туралы есептері, бюджеттіу бағдарламалардың паспорттары , қаржыландыру жоспарлары және олардың орындалуы туралы жылдық және тоқсандық есептері, бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру мәселелері бойынша құжаттары
296 ҚР Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі 15 1993-2008 жылдардағы құжаттар:  ҚР МФҚ- ның штаттары, өте маңызды , өте құпия және құпия істер номенклатурасы, ТЖК отырысының хаттамалары мен оның құжатары, тұрақты жұмыс істейтін комиссиясы отырысының хатамалары мен оның құжаттары,
297 ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті 326 2000-2002 жылдардағы құжаттар: Негізгі қызмет түрлері богйынша бұйрықтар, негізгі қызмет түрлері бойына бұйрықтар, алқа хаттамаларын тіркеу журналы, негізгі қызмет түрлері бойынша бұйрықтар, штаттық кесте, жылдық баланс, жылдық статистикалық есеп, жылдық қаржылық есеп, жылдық қаржылық- экономикалық есеп,жылдық салық есебі, қардылық есепті бекіту туралы аудиторлық қорытынды, жылдық даму жоспары.
298 Серікбаев Ермекғали Серікбайұлы 27/240 1935-2023 жылдардағы құжаттар: :   қор иесінің өмірбаяны және жеке құжаттары,  қор иесінің шығармашылық  және  қызметтік құжаттары

 

Барлығы – 298 қор

 

 

 

© 2020 - 2021 Қазақстан Респубикасының Ұлттық архиві