ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ МҰРАҒАТЫНЫҢ ОҚУ ЗАЛЫ ЗЕРТТЕУШІЛЕРІНІҢ ЖҰМЫС ҚАҒИДАЛАРЫ

Зерттеушілердің құжаттармен және оларға ғылыми-анықтамалық аппаратпен жұмыс істеу қағидалары:
- "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы № 326-І Заңымен (28.12.2018 ж. өзгерістер мен толықтырулармен);

- "Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 15 наурыздағы № 349-І Заңымен (15.07-ге өзгертулер мен толықтырулармен. 2011 жыл)

- Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің архивтер мен құжаттаманы басқару комитеті Төрағасының 2000 жылғы 2 қазандағы № 58 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік архивтерінің оқу залдарындағы зерттеушілердің жұмыс қағидаларымен;

- Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2006 жылғы 27 қазандағы № 279 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатының тұжырымдамасымен.

Оқу залы сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін жұмыс істейді

 

© 2020 - 2021 Қазақстан Респубикасының Ұлттық архиві