23
ҚҰЖАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ
Құжаттарды пайдалануды ұйымдастыру бөлімі (ҚПҰБ) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві" республикалық мемлекеттік мекемесінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және мынадай функцияларды орындайды:
1. Әлеуметтік-құқықтық сұраулар:
- еңбек өтілі туралы сұрау салу
- жалақы туралы сұрау
- марапаттау / көтермелеу туралы өтініш
- сұрау (басқа)
(өтініш үлгілері қоса беріледі)
2. Тақырыптық сұраулар
3. Деректі көрмелер
4. Дөңгелек үстелдер
5. Студенттік тәжірибе
Архив әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұрау салуларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде өтеусіз орындайды. Әлеуметтік-құқықтық сауалдарды орындаудың нормативтік мерзімі өтініш тіркелген сәттен бастап 11 жұмыс күнінде орындалады.
Қосымша зерделеу немесе тексеру жүргізу қажет болған жағдайларда қарау мерзімі күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімге ұзартылады, бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде өтініш берушіге хабарланады.
Сұрауды орындауды аяқтау нысаны Архивтік анықтама беру болып табылады. Архивтік анықтама-заңды күші бар және сұрау салудың мәні туралы ақпаратты қамтитын, оның негізінде жасалған құжаттардың іздеу деректері көрсетілген архивтің ресми құжаты.
Орындалған сұрау салуларды беру:
1. өтініште көрсетілген пошта мекенжайы бойынша
2. мекеме бөлімімен
Электрондық пошта арқылы жіберілген мұрағаттық анықтамалардың заңды күші жоқ екеніне назар аударамыз.
Әлеуметтік-құқықтық сұраныстарды орындау кезінде бөлім төмендегілерді басшылыққа алады:
1) Қазақстан Республикасының Конституциясы
2) "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы № 326-І Заңы (28.12.2018 ж. өзгерістер мен толықтырулар)
3) "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221 Заңы (18.10.2020 ж. өзгерістер мен толықтырулар)
4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 576 қаулысымен бекітілген Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын және басқа да мұрағат құжаттарын мемлекеттік және арнаулы мемлекеттік мұрағаттардың толықтыруы, сақтауы, есепке алуы мен пайдалануы қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады
5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 қыркүйектегі № 575 қаулысымен бекітілген Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын және басқа да мұрағат құжаттарын ведомстволық және жеке мұрағаттардың қабылдауы, сақтауы, есепке алуы және пайдалануы қағидаларын басшылыққа алады.
6) "Архив ісі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 138 бұйрығы (11.01.2018 ж. жағдай бойынша өзгерістермен).
7) "Архив ісі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 138 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 133 бұйрығымен бекітілген.
8) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты" республикалық мемлекеттік мекемесінің Жарғысы.
Анықтама телефоны 8 (7172) 44-62-78, Ішкі нөмірі 164.
Follow by Email
Instagram